SØK

Lisensavtale og programvare

Lisensavtale er en av måtenebortskaffelse av eksklusiv rett. Dette er et sivilrettdokument hvor en part gir en annen rett til å bruke et visst resultat av intellektuell aktivitet, og som fastsetter grensene for slik bruk. Det samme gjelder for individualiseringsmetoder.

Besværlig opphavsrettslisensavtaleinnebærer betaling av godtgjørelse, som er en engangs eller periodisk utbetaling av et forutbestemt beløp. Også godtgjørelse kan tjene som en prosentandel av inntekten. Regjeringen kan også bestemme minimumsbeløpet for godtgjørelse beregnet for forfatter for bestemt bruk.

lisensavtale

Programvare er en samling av data.og lag, som presenteres i en objektiv form og er designet for å betjene datamaskiner. Det inkluderer også forberedende materialer som ble oppnådd under utviklingen av programmet og de audiovisuelle bildene som ble generert av den. Det inkluderer også operativsystemer og programkomplekser.

Programvare lisensavtaleviste seg i sivilretten relativt nylig. Dens grunnleggende forhold er definisjonen av objektet og metodene for bruk, det vil si det må nevne navnet på programmet som lisensgiveren bruker, og bruksretten som overgår til lisensinnehaveren. Hvis det ikke foreligger slik informasjon, anses ikke lisensavtalen som gyldig, og rettighetene under den er ikke gitt.

lisensavtaler

Funksjoner av dataprogrammer i det juridiske aspektet

Lisensavtalen knyttet til programvaren har sine egne egenskaper. Siden dette er et bestemt objekt, er det separate regler for det:

1. På rettighetshaverens anmodning er det mulig å registrere statlige programmer på datamaskinen, som utføres i Rospatent. Det betyr å skrive inn det offentlige registret, og alle kan fritt få tilgang til denne informasjonen. Derfor går det ikke gjennom programmer som inneholder statshemmeligheter.

2. Kontrakter som involverer fremmedgjøring av eksklusive rettigheter knyttet til programvare har også sine egne egenskaper. Hvis det ble inngått i Rospatents åpne register, er en slik avtale gjenstand for statlig registrering. Hvis programmet ikke er oppgitt i registret, er det ikke nødvendig å registrere det.

Tiltaksavtale

For dataprogrammer, en ordre av konklusjontiltredelsekontrakt: det antas at brukeren har avtalt seg til sin konklusjon på det tidspunkt da han begynte å bruke dette programmet eller databasen. Vilkårene i denne kontrakten finnes på kopiene, og kan også angis på emballasjen.

programvare lisensavtale

Programvaren er beskyttet på samme måte som andre objekter og gjenstander av immateriell rettighet. Lisensavtaler knyttet til det er inngått på den måte som er foreskrevet i loven.

  • evaluering: