SØK

Hvilken avstand bør være mellom husene: normer

Zatevuyu konstruksjon, er eieren av nettstedet plikt til å vite og ta hensyn til mange juridiske nyanser. I dag ser vi på en av de viktigste. Nemlig - hvor mye avstand skal det være mellom husene?

Gapet som de ligger mellom seg selvPrivat eiendom, det vil si boligbygg, er en av de viktigste standarder som du må ta hensyn til når du planlegger å bygge en fremtidig bygning. Hvis eieren nekter å overholde lovbestemmelsen, vil han stå overfor store problemer når han registrerer dokumentasjon for den bygde eiendommen.

For å unngå dem, la oss bli kjent med demvilkår som for øyeblikket er i kraft i dette området. I vår korte gjennomgang vil vi ikke røre på spørsmålet om hva avstanden skal være mellom høyhus. La oss dvele på en privat lavhus.

hvilken avstand skal være mellom husene

Hvorfor trenger du å vite

Hva er formålet med verdsettelsen av de nevnte avstandene? Først av alt - det er en bekymring for brannsikkerhet. I tillegg sørger disse standardene for å forbedre livets komfort i de boligområder hvor tettheten til private bygninger er ganske høy.

Det er ikke bare mellomrom som tas i betraktning.direkte mellom tilstøtende bygninger. Plassen okkupert av husene på begge sider av veiene, samt mellom bruksbygningene, er regulert.

For å gjøre det lettere å beregne hva avstanden skal være mellom husene, var det lov å fusjonere gruppen fra en rekke bygninger til en egen enhet.

I tilfelle enkeltrengetablering av slike blokker er det tillattikke mer enn to, med en dobbel rad - opp til fire. Samtidig vurderes avstandene fra grensene til de ekstreme bygningene i hver blokk til naboen. Innenfor den kombinerte gruppen gjelder ikke avstandsstandarder.

Om ulike typer boliger

Hvordan er avstanden bestemtmå være mellom nabohus? Denne verdien avhenger av hvilken type bygningsmateriale som brukes, og selve huset, og omslutter strukturer rundt seg.

hvilken avstand bør være mellom private hus

Her er de viktigste forholdene som normen beregnes av avstand, basert på byggematerialer.

Begge konstruksjonene er konstruert av ikke-brennbart materiale. De betrakter betong, armert betong, murverk. I dette tilfellet er verdien minimal og tilsvarer 6 meter.

Hvilken avstand bør være mellom trehus?

Hvis de grunnleggende byggematerialene er ubrennbare, men husets gulv er tre (med brannbeskyttelse), stiger avstanden til 8 meter.

Hvert av husene ble bygget av en klasse av sagget tre med ulik brennbarhet - avstanden vil være minst 15 meter.

Et av husene som er omtalt tilhører den første, den andre til den andre av gruppene. Deretter er minste avstand 8 meter.

Hus - henholdsvis fra første og tredje gruppe (samt fra andre og tredje) - 10 meter.

hvilken avstand skal mellom boligbygg

Hvordan måle

Nøkkelpunkter for målingene - mestutstikkende deler av bygningskonstruksjoner. Vi snakker om en veranda, et karnappvindu osv. Beregn hva avstanden skal være mellom husene, i noen tilfeller er det ikke så lett. Med en ikke-vanlig form for land (for eksempel smal og langstrakt) for å overholde alle normer er det ganske vanskelig, og uten råd fra en spesialist oftere enn ikke.

Det viktigste er å ta hensyn til alle restriksjoner påavstander ikke senere enn designfasen. Fordi etter å ha oppdaget en feil, vil du omplanere hele bygningen og overføre strukturelle elementer, noe som vil kreve inkommensurere materialkostnader.

Den fremtidige kjøperen av fast eiendom

Om hvilken avstand som skal være mellomPrivate hus, av en eller annen grunn, ofte glemt, kjøper en ferdig gjenstand. Det er ganske få tilfeller da en ny eier plutselig oppdaget alvorlige uregelmessigheter i bygningene på det oppkjøpte området etter at avtalen var fullført. I dette tilfellet vil det ta lang tid å håndtere huseiere-naboer (og bare gjennom domstol).

Hvis huset er kjøpt, og senere er det funnet atDet ble reist uten de nødvendige tillatelsene, situasjonen er enda verre - eieren vil bli belastet med en betydelig bot, og bygningene selv vil mest sannsynlig kreve at de blir revet. I henhold til loven ligger ethvert ansvar, inkludert materiale, hos hvem den nåværende eieren er.

Hva er avstanden mellom høyhus

Hus og gate

La oss videre vurdere hvordan avstandene fra bygninger til nærliggende gater er normalisert.

Følgende regler gjelder: 5 meter skal forsvares av den røde linjen, som refererer til en boliggate. Det må skilles til en avstand på minst 3 meter i forhold til motorveier.

Med henblikk på fri passasje må en økonomisk forlengelse med en rød linje holdes i en minste avstand på 5 meter fra hverandre.

Tillat å bygge en carport eller bygge en garasjeved siden av gjerdet fra gatesiden. I tillegg er det lov å bygge garasjer frittliggende, eller innbygget i en boligbygging, eller festet til den (så vel som til en gårdsbygning).

Hva er avstanden mellom boliger med uthus?

Hva sier lovens normer om restriksjoner på å sette grenser? Dette er et nærliggende tomt hvor det er en boligbygging.

Ved lov, mellom et tomt som eies av eierengrensen og bygningen bør ikke være mindre enn tre meter. Hvis vi snakker om noen uthus som er ment for å holde kjæledyr, må de være minst 4 meter unna grensen.

hvilken avstand bør være mellom trehus

For denne typen lokaler er tillatt deres utvidelse til små hus. Boligdelen inne i hver bygning skal skilles fra den der dyrene holdes av minst tre hjelpestoffer.

Hvis et bolighus omgis av flere tilstøtende økonomiske blokker samtidig, må de nødvendige avstandene måles og tas i betraktning separat for hvert av slike gjenstander av denne typen.

Ikke glem garasjene

Hva er avstanden mellom husene nårTilstedeværelsen av en garasje? Her gir loven også for alt. Fra huset med en tilstøtende garasje, bør grensen settes på en avstand på minst 3 meter. Fra garasjen selv - i 1 meter. Hvis huset har en forlengelse for å holde kjæledyr, så skal den bevege seg bort fra det med 3 meter, men fra forlengelsen selv - med så mye som 4 meter.

Ved plassering av bygninger på sommerhuset påmeter fra grensen til naboene, bør eieren sørge for at det ikke er oversvømmelse av tilstøtende land på grunn av fallende nedbør fra byggets tak.

hvilken avstand bør være mellom nabohusene

Andre restriksjoner

Følgende standarder må observeres mellom bygningene ved siden av hverandre.

Fra leiligheten til badet - en avstand på 8 meter. Det samme gjelder avstanden til gardusj eller toalett. Forskriftene sørger for sikkerhet og renhet av drikkevann. Derfor bør brønnen være fjern fra toalett eller komposttank også 8 meter.

Grunnlag av hus med boliglokalermå tildeles til en viss avstand fra kommunikasjonsnettverk. Det er ikke mindre enn 0,6 m for telefon- og elkabler, åpne kanaler og kommunikasjonstunneler - fra 2 meter, vannforsyningsnett og kloakkrør - fra 5 meter.

Retningslinjene gitt her vil ikke være nyttige.bare på konstruksjonsstadiet av byggeplassen, men også når det legges et kommunikasjonsnettverk. Hvis du strengt overholder alle juridiske krav, bør det ikke være problemer med utformingen av objektet og å sette din eiendom i drift.

  • evaluering: