SØK

Tegn på en forbrytelse

I ethvert samfunn, selv om det er veldig primitivt,Det er visse regler, brudd som innebærer ansvar. I siviliserte stater er slike normer fastsatt i spesielle dokumenter. I denne artikkelen vil vi analysere konseptet og egenskapene til kriminalitet. De betraktede definisjonene er fastsatt i de tilsvarende juridiske dokumentene. Begrepet kriminalitet kan deles inn i to områder.

  • Kriminaliteten kan betraktes som en sosialt skadelig og farlig handling, skyldig begått. Det må imidlertid være forbudt ved etablerte lovlige normer under trusselen om straff.
  • Kriminalitet anses ikke ubetydeligHandlinger som ikke skader offentlig sikkerhet. På samme tid kan slike forbrytelser ha noen tegn på en handling som kan straffes av den etablerte lovgivningen.

På hvilke prinsipper defineres handlingen, som innebærer ansvar? Vurder hovedtrekkene til forbrytelsen. De kan deles inn i følgende kategorier.

  • Utvilsomt en handling som strider motjuridiske normer - dette er en handling av mennesket. Følgelig kan tegn på kriminalitet kalles både objektiv og subjektiv. For eksempel, denne handlingen eller avholdenheten fra den, bruken av lovene i omverdenen, voluntive og bevisste eksterne manifestasjoner, handlinger som har mål og motivasjon. Det antas at forbrytelsen skader samfunnet som helhet, motsetter interessene til sosial utvikling.
  • Ulovlige handlinger medfører fare. Samtidig kan slike tegn på en forbrytelse endres med samfunnsutviklingen. Spesielt kan en viss handling betraktes som å bære en fare på et tidspunkt, og på et annet tidspunkt kan det anerkjennes som ufarlig for samfunnet. Et slående eksempel er forskjellen mellom noen moderne lover og lovlige normer vedtatt i Sovjetunionen. Samtidig er faren for ulike forbrytelser ikke identisk. Det er nok å sammenligne slike handlinger som tyveri og mord.
  • Kriminalitet krever en visspsykologisk innhold. Det vil si at en person må bli dømt. Det må bevises at det er hans handlinger som er forbundet med farlige eller negative konsekvenser som har kommet. Det forventes også at de relevante myndighetene vil avgjøre om handlingen var forsettlig eller om den oppstod ved uaktsomhet.
  • Tatt i betraktning de viktigste tegn på en forbrytelse,det er nødvendig å ikke nevne straffbarheten. Det vil si at en handling ikke kan anerkjennes som ulovlig dersom det ikke er noen relevant artikkel i loven. Samtidig bør juridiske dokumenter også spesifisere straffen for provisjon av et bestemt forsømmelser. Samtidig følger ikke alltid loven det lovpålagte ansvaret. For eksempel kan dette være tilfelle når loven om begrensninger av saken er utløpt eller en amnesti er godkjent. I slike tilfeller frigjøres den dømte personen på forhånd, og straffesaken blir fjernet fra ham.

La oss oppsummere. Tegn på corpus delicti bidra til å avgjøre hvilke handlinger en person kan bli kalt ulovlig. Dette tiltaket er nødvendig for å etablere orden i samfunnet. Til tross for de generelle prinsippene som det er mulig å definere en forbrytelse, er ansvaret for alle typer handlinger ikke identisk, fordi graden av fare for ulovlige handlinger er annerledes. Straffen for mislighold bestemmes i samsvar med etablerte lovlige normer, og ingenting annet. En handling som ikke er foreskrevet av eksisterende lover, kan ikke være en forbrytelse.

  • evaluering: