SØK

Omstendigheter som utelukker juridisk ansvar, eller Hvordan unnslippe straff

forhold utelukket juridisk ansvar
Det er tilfeller når kunnskapen om deres rettigheter førStatlige rettshåndhevende organer er obligatoriske. I denne artikkelen vil vi vurdere omstendigheter som utelukker juridisk ansvar, samt kriminelt og administrativt ansvar.

Juridisk ansvar

Betydningen av juridisk ansvar:brudd på normer definert av staten, og etterfølgende håndheving av lovkravene (i henhold til lovgivningsmyndighetene om situasjonen), anvendelse av visse sanksjoner til lovbruddsmannen fra de kompetente myndigheters side. I dette tilfellet skal erstatning for fortabelser og tap forårsaket av en annen person, så vel som kriminell (i form av frihetsberøvelse) eller administrativt ansvar (disiplinær straff etc.) kompenseres. Enhver krenkelser (i vol. H. Den administrative og straffe) i dette tilfellet involverer påtale og den påfølgende bestemmelse av saken undersøkelsen. På dette stadiet er omstendigheter fast bestemt på å utelukke juridisk ansvar. Dette kan være: Forferderens vanvid, hans ukontrollerte tilstand, psykiske lidelser (skizofreni, dissosiativ personlighetsforstyrrelse, ulike typer hallusinasjoner: auditiv eller visuell). I dette tilfellet er emnet plassert på sykehuset, som ikke er en attraksjon for juridisk ansvar. I tillegg definerer lovgivningen i Russland en rekke forhold som, når saken blir grundig undersøkt, frigir personen fra ansvar. Nemlig: selvforsvar; ekstrem nødvendighet; et brudd utført under den fysiske / mentale virkningen av tredjeparter; tiltak for å fange en bestemt gerningsmann handlinger utført under ordren eller til rådighet for tredjepart.

Omstendigheter som utelukker strafferettslig ansvar

omstendigheter som utelukker straffansvar

Under straffesansvar forstås detanvendelse av strengere strafferettslige tiltak til lovbrukeren, som er foreskrevet i loven. I dette tilfellet straffes den sanne personen som utførte kriminaliteten i samsvar med tiltakene fastsatt i straffeloven. I dette tilfellet er forhold som utelukker juridisk ansvar, en bredere liste enn kriminelle. Dette inkluderer: handlinger av en person utført for selvforsvar, samt handlinger av en person utført i nødstilfeller. I det første tilfellet tas hensyn til den anklagedes situasjon på tidspunktet for kriminaliteten: var dette selvforsvaret fra vold eller trusselen om vold. Samtidig vurderer rettshåndhevende organer om selvforsvarets handlinger er overskredet. I andre tilfelle bestemmer de rettshåndhevende myndighetene hvor håpløst situasjonen var, det vil si om trusselen mot livet var større enn de tvangshandlinger som ble utført av den anklagede.

forhold utenom administrativt ansvar
Omstendigheter som utelukker administrativt ansvar

Til listen over fag som er unntatt frapassende straff inkluderer mindre lovbrytere, så vel som vanvittige personer (psykiske, psykiske lidelser). I tillegg er også i dette tilfellet uthevet årsakene til at en person kan frigjøres fra ansvaret. Nemlig: behovet for å gjennomføre brudd, samt handlinger begått for selvforsvar. Det skal imidlertid bemerkes at omstendigheter som utelukker juridisk ansvar (samt kriminelt og administrativt ansvar), blir nøye vurdert av rettshåndhevende organer. Og hvis du prøver å bare "komme seg ut" av situasjonen, slipper du tid. Dessuten vil bedragene betraktes som en forverrende omstendighet.

  • evaluering: