SØK

Administrativ lovbrudd - hva er det?

I dag er ansvaret for lovbrudd,relatert til offentlig forvaltning, gir administrativ straff. Essensen av administrative lovbrudd ligger i det faktum at skade er påført offentlig eller statslig orden, rettigheter og friheter til borgere, eiendom og så videre.

Den administrative forseelsen har følgende funksjoner:

  • Det er alltid en innblanding på noen prioriteringer, så vel som statens eller samfunnets verdier. En administrativ lovbrudd krenker andres interesser og rettigheter;
  • Denne forseelsen påvirker statens og samfunnets liv negativt, bryter den etablerte sosiale ordenen;
  • En administrativ lovbrudd er ulovlig.

Normative rettsakter som vedrøreradministrative forbrytelser, før eller senere kodifisert. Merk som inkluderer i koden - dette betyr å systematisere, bestille. Kode for administrative lovbrudd i RK, Ukraina, Russland og andre land har mye felles. I prinsippet er straffesystemet det samme.

En administrativ lovbrudd erEn ulovlig handling som strider mot normer angitt i lovene. Kan uttrykkes ikke bare av handlinger, men også av passivitet. Oppførselen til personen med alt dette må være iboende i en sterkvilget karakter. Poenget er at en person må være oppmerksom på hva han gjør, forstår uunngåelighet av utbruddet av et negativt resultat.

Administrative regler har som mål å bevarestate disiplin og orden. Administrativ handling, eksempler som kan resultere i svært forskjellige, kan være forbundet med brudd på trafikkregler, regler for oppførsel på offentlige steder, reglene for handel, fiske, jakt, militære registreringsregler, og så videre.

Obligatoriske regler for administrativ retter alltid adressert til en sirkel av personer som er brede. Det betyr at noen av dem bare gjelder juridiske personer, noen til personer som arbeider i næringslivet, noen utelukkende til tjenestemenn og så videre.

En administrativ lovbrudd kan væreer knyttet til handlingen eller inaktiviteten til motivet. Handling forstås som ingenting mer enn en aktiv form for oppførsel av den personen som begikk lovbrudd, knyttet til manglende oppfyllelse av visse plikter, brudd på forbud, lovkrav og så videre.

Under inaktivitet menes en passiv form for oppførsel. Det er knyttet til brudd på forbud, manglende oppfyllelse av lovkrav, spesifikke plikter.

Allokere sammensetningen av en administrativ lovbrudd,slik at en administrativ lovbrudd blir skilt fra den andre. Sammensetningen av denne forseelsen - totaliteten av elementene i lovbrudd, som er etablert ved lov. I nærvær av alle nødvendige tegn, er gjerningen anerkjent som antisosial, og sanksjon kan pålegges for det i samsvar med administrative lovverkets normer. Den juridiske strukturen er det eneste grunnlaget for det administrative ansvaret.

Elementer (tegn) som har en administrativ lovbrudd:

  • den subjektive siden;
  • emnet;
  • den objektive siden;
  • objekt.

Under objektet menes de som er offentligeforhold som har lidd på grunn av en administrativ lovbrudd, er den objektive siden relatert til lovens feil. Emnet for administrativ rett er den som forplikter seg, og det subjektive partiet er knyttet til de spesielle forholdene i sin kommisjon.

En administrativ lovbrudd er grunnlaget for administrativ straff. Ofte utføres det utenom domstolene.

  • evaluering: