SØK

Funksjoner av sosiale institusjoner og deres brudd

En sosial institusjon er et systemsosiale normer, tilkoblinger, adferdsregler, et sett av roller og sosiale verdier som tilfredsstiller grunnleggende sosiale behov og oppfyller rollen som regulatorer av det offentlige liv.

De viktigste er instituttene: familier og produksjon, stat og religion, utdanning og kultur. Dette er hovedfunksjonene til sosiale institusjoner.

Reproduksjonsfunksjon

For samfunnets eksistens, denne funksjonener en av de viktigste. Det er åpenbart at samfunnet snart ikke vil eksistere uten en konstant påfylling av befolkningen. Regelkoden for familiens institusjon forutsetter at medlemmene i samfunnet må forene seg i små grupper, de såkalte cellene eller familiene. Det er takket være denne funksjonen hos sosiale institusjoner at befolkningen reproduseres. Tross alt, ellers kan vi alle fortsette å leve i en sosial rekkefølge. Eller de var alene. Institusjoner (hovedsakelig familier, stater, religioner) regulerer prosesser for å skape gifte par, oppløse ekteskap, sette verdiene for barns fødsel.

Kommunikative funksjoner

Informasjonen produsert av institusjonene børprimært blant enkeltpersoner innenfor samme institusjon, samt mellom ulike sosiale institusjoner. Så det er kommunikasjon, når i ulike situasjoner, sosiale institusjoner og deres funksjoner fungerer som distributører av informasjon, så i forbrukernes rolle.

Broadcasting-funksjon

Denne funksjonen er å overføre akkumulert sosial opplevelse. Det kan også sies at dette er en funksjon av sosialisering - prosessen med assimilering av et individ av sosiale normer, verdier, adferdsregler.

Regulatorisk funksjon

På grunn av de fastsatte standarder, vedtar en personoppmuntret i samfunnsmønstre av oppførsel og spiller den forventede rollen fra den. Den største betydning i utførelsen av denne funksjonen av sosiale institusjoner er familien, utdanningen, religionen.

Integrativ funksjon.

Siden aktivitetene i sosiale institusjonerer direkte knyttet til dannelsen av normer og verdier i samfunnet, til slutt sikrer de gjensidig ansvar og gjensidig avhengighet av medlemmer av samfunnet. Det øker i sin tur samholdets og integriteten til samfunnets struktur.

Skjulte funksjoner og dysfunksjoner av sosiale institusjoner

I tillegg til det eksplisitte (det vil si,offisielt anerkjent) er det skjulte funksjoner av institusjoner. De oppstår som et resultat av den naturlige samspillet mellom institusjoner, sosiale grupper og enkeltpersoner hverandre. For eksempel kan forbruksinstitusjonen også utføre funksjonen til å bestemme prestisje. Institutt for utdanning dikterer sosial ulikhet. Religionsinstitusjonen kan brukes som en måte å lokke penger på fra enkeltpersoner.

Når avviket mellom eksplisitt og skjultfunksjoner blir for store, det er fare for funksjonsfeil, eller til og med dannelse av parallelle institusjoner: sekter, kriminelle strukturer, skyggeøkonomi etc.

I tillegg er det en ting somdysfunksjon av sosiale institusjoner - det vil si deres nekte å fungere, tvetydigheten av verdier, statuser og roller. Dette er mulig som følge av personalisering av institusjoner, når deres arbeid begynner å adlyde ikke samfunnets objektive lover og behov, men tilpasser seg bestemte grupper eller enkeltpersoners behov. Et levende eksempel på dysfunksjonen av religionsinstitusjonen er korstogene.

For å korrigere dysfunksjon er det nødvendig å fullstendig endre samfunnsinstitusjonen, eller å skape en ny som vil tilfredsstille det nødvendige samfunnets behov.

  • evaluering: