SØK

Hva er en ulykke - definisjon. Ulykke: Hovedtyper, egenskaper, årsaker

Bilen har lenge opphørt å være en luksus og har blitttransportmiddel for et stort antall russere. Men sammen med komfort, dessverre, økte antall trafikkulykker også betydelig.

Derfor, for å skikkelig reagere ved behov, må du vite ikke bare definisjonen av en ulykke, men dets typer, årsaker, brukeratferd, og så videre. Dette vil bli diskutert i denne artikkelen.

Definisjon av en ulykke

Vei ulykke: definisjon

La oss se først i de grunnleggende konseptene. Definisjonen av en ulykke er inneholdt i russisk lovgivning. Selvfølgelig kan du formulere hva en trafikkulykke er, på forskjellige måter. Men betydningen forblir en.

La oss definere ulykken: Dette er en hendelse som skjedde på veien mens du kjørte kjøretøyet og med direkte deltakelse. Som et resultat er kjøretøy eller konstruksjoner, last, bygninger, andre materielle gjenstander skadet, og folk lider eller dør.

Vi ble kjent med definisjonen av en ulykke. Hvis det er klassifisert som en mindre hendelse, er det lov til å løse det uten trafikkpolitiet.

typer

Klassifisering er tilgjengelig i russisk lovgivning. Hovedtypene av ulykker er som følger:

1. Kollisjon.

2. Kanting.

3. Virkning:

 • På stående bil.
 • På hindringen.
 • På fotgjenger.
 • På syklisten.
 • På hestetransport.

4. Passasjerens fall under kjøretøyets bevegelse.

Definisjon av ulykker i reglene

Loven gir også andre ulykker.og deres årsaker. Hvis det oppstod en trafikkulykke som ikke kan kvalifiseres under de forrige punktene, blir det referert til som en annen type.

Deltakerne

Denne kategorien inkluderer personer somdeltok i en trafikkulykke. Dette kan ikke bare omfatte bilførere, men også fotgjengere, syklister og dyr (sistnevnte er klassifisert som hindringer).

Deltakere inkluderer gjerningsmenn, så vel somofrene Med den første typen spørsmål oppstår ikke. Og her om ofrene, må det legges til at, i tillegg til at de inkluderer personer som har lidd som følge av en trafikkulykke, kan de også være de som var passasjerer til en deltaker i en ulykke som ble funnet skyldig. En skadet som følge av en skade kan klassifiseres som "skadet" eller "død". Hvis en person døde i løpet av tretti dager på grunn av personskader, faller han inn i kategorien "død", som naturlig vil påvirke skyldnerenes ansvar.

Ordningen

Eventuelle trafikkulykker må dokumenteres. Ett av dokumentene er et kart. Med andre ord, dette er en grafisk fremstilling av ulykkesstedet.

Dokumentet skal vise:

 • terrengplan;
 • veiforhold
 • transport posisjon;
 • spor og materielle gjenstander knyttet til en trafikkulykke.

All denne informasjonen vises på et spesielt skjema hvor trafikkpolitiøren er forpliktet til å registrere opplysningene.

Ved registrering av ordningen er andre deltakere involvert. Tilstedeværelsen av vitner er også nødvendig.

ulykkesdefinisjon klassifisering grunner

nyanser

Når du gjør en ulykke, må deltakerne være svært oppmerksomme. Dette gjelder spesielt for ofre. Dokumentet må gjenspeile:

 • offisielle signaturer;
 • objektivt sammensatt ordning;
 • underskrifter av vitner.

Hvis deltakerne ikke er enige med ordningen,de bør skrive om det i forklaringen og signere det. Deretter kan du henvende seg til fagfolk som spesialiserer seg i slike saker. De vil hjelpe deg med å ta en riktig beslutning om dette problemet og bevise din skyld.

dokumenter

Til antall dokumenter som er utarbeidet av ansatteTrafikkpolisen er protokollinspeksjonen. Dette er en av hoveddokumenter. I sin innledende del av de registrerte faktorene ulykker, sted, tid, vær, veiforhold og drivere, øyenvitner, vitner.

Fortellingen viser:

 • tilstand av veibanen;
 • ulykke koordinater;
 • skade på kjøretøyet.

Til slutt er gjerningsmennene kvalifisert.

Skjemaet for ulykken, beskrivelse og forklaring av deltakerne og vitner utstedes ikke. Hvis ulykken førte til alvorlige konsekvenser, så legger tjenestemenn også ut:

 • kjøretøy inspeksjon og inspeksjon rapport;
 • sertifikat for medisinsk undersøkelse av deltakere;
 • ulykkesattest, utstedt til deltakerne i ulykken som de blir til forsikringsselskapet.

Den skyldige får også kvittering for at han mottok en kopi av protokollen om administrativt brudd.

typer ulykker og deres årsaker

Omstendigheter: tid på år og dag

Det skjer ofte at de viktigste typer ulykker med bilerbil oppstår når sjåføren ikke kan forhindre dem. Dette skjer for eksempel hvis omstendighetene er relatert til væravvik eller tid på dagen.

Et sted var det ingen advarselstegn, i andresteder var det ingen belysning. Til tross for dette er sjåføren alltid skyldig i en ulykke. Definisjonen av trafikkregler i dette tilfellet fastslår at sjåføren må overholde hastighetsgrensen, med tanke på værforhold, trafikk, belysning og så videre.

I de fleste tilfeller skriver trafikkpolitieren detsjåføren mistet kontrollen og utdriver ikke en handling av hva slags fortau var på scenen. I mellomtiden bør du vite at DPS er ansvarlig for tilstanden til veiene.

Hvordan være i dette tilfellet? Det skal opprettes at veibanen var i feil tilstand, eller det var ingen advarselsskilt. Forklaringen indikerer at belegget ikke var i overensstemmelse med GOST, og veitjenesten sørget ikke for riktig vei.

Dette faktum må angis i ordningen. Deretter gjennom retten vil det være mulig å appellere skylden og sende et krav om erstatning.

Hvis ulykken oppstod på grunn av at det ikke var noen belysning på veien, vil situasjonen bli mer komplisert, siden kjøretøyet må ha alle de tekniske belysningsmetoder.

Oppførelsesregler

hovedtyper ulykker

SDA inneholder mange konsepter, inkludert definisjon av en ulykke. Reglene signerer også og handlinger fra deltakerne, hvis de hadde en ulykke.

 • Først følger kjøretøyetstoppe. Du kan ikke gå, selv om ulykken var liten. Et unntak kan være, bare hvis sjåførene selv er enige, laget en ordning og gikk for å finne ut hva som skjedde.
 • For det andre må du slå på nødbanden.
 • Tredje, sett et nødstoppskilt.
 • Fjerde, om nødvendig, ta tiltak forgi medisinsk hjelp. Samtidig kaller de en ambulanse, hjelper dem alene, leverer til en medisinsk institusjon med bil eller ved egen transport. I sistnevnte tilfelle, etter at sykehuset skulle gå tilbake til scenen.
 • For det femte, fikse plasseringen, om mulig, frigjør veien.
 • Sjette, de ringer trafikkpolitiet. Samtidig er det umulig å flytte objekter knyttet til ulykken.
 • I tillegg er det nødvendig å tiltrekke vitner. Og når protokollen blir laget, se hvordan den er fylt.

Dessverre skjer ulykker når et medlembli en fullstendig driver. Han kan være både årsaken til ulykken og den personen som er offeret. Det er bedre for synderen ikke å provosere en situasjon, men å vente på trafikkpolitifolkene. Saken med en fullstendig sjåfør overføres vanligvis til en egen prosedyre, men skyldige slutter ikke å være. På en tid da en fullstendig sjåfør ble årsaken til ulykken, bør du heller ikke provosere ham, og prøv å følge alle reglene som er foreskrevet i SDA. Drikke er en situasjon som strammer ansvaret. Ofrene vil da motta kompensasjon i økt beløp.

hovedtyper av krasjer og deres egenskaper

provokasjon

På veien er det provokasjoner, det vil siforsettlige handlinger som kan føre til en ulykke. Det kan være vanskelig å beregne dem selv for en erfaren driver. I slike tilfeller blir offeret sporet og ved hjelp av farlige manøvrer drevet. I alle fall er det viktigste å følge reglene på veien. Det vil si at det er nødvendig å ringe trafikkpolitiet, for å finne øyenvitner og holde seg rolig. Og hvis hendelsen ble registrert på DVR, vil den tjene som en ekstra fordel.

Typiske tilfeller av provokasjon kan værefor eksempel, slår på svingesignalet i en retning, og beveger seg i motsatt retning, eller plutselig bremsing, eller går til krysset, når bevegelsen ble aktivert på den andre siden. Slike handlinger kan være forsettlig og utilsiktet.

Bevisst provokasjoner (ellerauto støtter) har vanligvis et mål - for å få penger fra sjåføren. Vanligvis, på stedet av en ulykke, forsøker de umiddelbart å trekke ut midler fra den "skyldige" parten uten å involvere trafikkpolitifolk og utøve psykologisk press for dette formålet. Det er best å låse deg selv i bilen og kommunisere bare gjennom et litt senket glass.

Den eneste mulige måten å anerkjenne en provokatør i en ulykke er å bevise sin skyld gjennom retten.

bøter

Kodeksen for administrative lovbrudd gir bøter for manglende overholdelse av punkt 2.5 i vegreglene, samt å forlate hendelsen.

For å gjemme seg fra scenen, kan du miste rettighetene eller bli arrestert i 15 dager, og alvorlige kjørestraff blir pålagt for kjøring uten lisens.

Det skjer imidlertid at sjåføren utilsiktetgjemt på steder ulykke. Hytta kunne for eksempel spille høy musikk, og han bare ikke hørte og følte ikke hva som hadde skjedd. Men hvis saken åpnes, må han bevise at han forlot uten ondsinnet hensikt.

Skader og utbetalinger

Den skadede som følge av en ulykke kan ventebetalinger på forsikring og erstatning gjennom retten. Dersom CASCO-kontrakten er inngått, kan erstatning for skade på kjøretøyet betales.

I tilfelle når festen ikke har en ulykke, vil handlingene bli noe komplisert. Men selv i dette tilfellet kan en god definisjon bli gjort på slutten.

Ulykke er en nødsituasjon der enhver sjåfør kan være. Uvitenhet om deres rettigheter eller ulovlige handlinger på veien fører til enda mer alvorlige konsekvenser.

hovedtyper av bilulykker

konklusjon

I artikkelen undersøkte vi hva en ulykke er (definisjon, klassifisering, årsaker). Selvfølgelig kan hele volumet av problemet ikke dekkes. Man må bare legge til hvor viktig det er å vite trafikkreguleringer.

De viktigste typer ulykker og deres egenskaper, skjøntbeskrevet i russisk lov, men kan ikke dekke alle nyanser som vanligvis følger med hver hendelse. Kun kunnskap om loven og dine rettigheter og forpliktelser, samt å følge dem, beskytter deg og dine kjære på veien.

 • evaluering: