SØK

En moderne tilnærming til å forstå loven og dens implikasjoner for praksis

Retspraksis i den offentlige forståelsen er et spørsmål omkompleks og alltid moderne. Tilnærming til forståelse av lov som et konsept ble født i samfunnets utvikling. Han gjennomgikk forandringer sammen med samfunnets og statens historie. I mer enn to tusen år har menneskeheten ikke kommet til et enkelt syn på lovkategorien. Mange verker av kjente filosofer i verden dedikert til dette problemet, som fortsatt er uløst i dag. Ingen av de største definisjonene avslører essensen av dette konseptet helt.

Forstå loven i det antikke Hellas

Ved starten av slaveri var det behov forbestilling av konsepter og beslektede kategorier. Aristoteles ("Politikk") og Platon ("State") på en gang vendte seg til dette emnet. De var de første som forsøkte å systematisere kunnskapen samlet i dette feltet.

En moderne tilnærming til å forstå loven er akutti dagens Russland. En skarp forandring i det politiske systemet i landet ga opphav til forvirring i tankene til representanter for den eldre generasjonen. Unge mennesker i overgangsperioden ble utgitt for en stund fra staten og har fratatt muligheten til å bygge årsakseffektforhold. Alt dette førte til fremveksten av et vakuum av juridisk kunnskap og befolkningens uvillighet til å forstå de trinn som regjeringen tok i en eller annen retning. Hva er funksjonene i den moderne tilnærmingen til å forstå loven, i dag er det viktig å vurdere. Omfattende gjennomgang av dette spørsmålet har lenge blitt relevant, blant annet for det praktiske arbeidet med advokater.

moderne tilnærming til å forstå loven

Hvordan viste høyre seg?

Ifølge historikere, forutsetningene for fremvekstenrettigheter er interne motsetninger i samfunnet, komplikasjonen av forholdet mellom dets representanter. Retspraksis har en regulatorisk innvirkning på samfunnet, fremmer orden, stabilitet og lovlighet. Det er det som følger:

 1. Retten, som en følge av verdens kulturens innflytelse, fremmer konsolidering av åndelige verdier i samfunnet.
 2. Det, som et effektivt verktøy for pedagogisk innflytelse, bidrar til dannelsen av behovet for positiv oppførsel. Dette skjer gjennom etableringen av lover og vedtekter.
 3. Loven fungerer som et middel for kontroll over samfunnsrepresentanter, og pålegger visse sanksjoner mot overtredere av generelt aksepterte normer.

Relevansen av å studere tilnærminger til å forstå loven

Landets befolkning er beskyttet av retten til enhver som krenker sin frihet, ved å pålegge straff på hver lovbryter. Essensen av rettsvitenskap består av følgende faktorer:

 • sikring av rettferdighet;
 • sliter med vilkårlighet.

Det er naturlig at ordene "lov" og "rettferdighet"- enkeltrot Selvfølgelig, i den nåværende situasjonen, har utilstrekkelig respekt for denne kategorien blitt en av de sosiale og vitenskapelige problemene som angår samfunnsrepresentanter. Juridisk kultur kan ikke utvikles uten at alle borgere trenger å overholde sine normer, som bestemmer statsborgerskap og en individuell moderne tilnærming til forståelsen av loven. Sammenhengen mellom loven og sosio-politiske gradasjoner her er en grunnleggende faktor, et visst grunnlag for dannelsen og oppfatningen av lovligheten.

hva er funksjonene i den moderne tilnærmingen til forståelsesloven

Tilnærminger til forståelsen av moderne lov og deres sosiale betydning

Over tid har mange stillinger endret seg.om stillingen av samfunnet og staten. Før moderne tilnærminger til forståelsen av loven ble etablert, forblev forholdet mellom lov og lov under påvirkning av ulike tidsperioder nesten uendret. Selv om antikken og middelalderen, kapitalismens epoke og perioden med aktiv planting av kommunistiske ideer, satte sitt preg på dannelsen av dens definisjon.

En moderne tilnærming til forståelsen av loven er en elleren annen måte å tolke og tolke begrepet som sådan. Det følger at rettsvitenskap er et spørsmål om rettsvitenskap. Kunnskapsbransjen definerer begrepet lov og kategorier i alle stadier av sosial utvikling. I tillegg til vitenskapelig betydning har konseptet en praktisk innvirkning på dannelsen av medborgers juridiske bevissthet, lovgivning og juridisk aktivitet. Dette er et komplekst fenomen. Det avhenger av den juridiske oppfatningen av borgere. Konseptet tolkes forskjellig og manifesteres i forskjellige land, med et annet sosiopolitisk system.

Hva kan være riktig?

Teorien har ikke en eneste tolkning av begrepet som beskrives. Det er bare lignende retninger:

 • lov er et sosialt viktig strukturelt element i ethvert samfunn;
 • Det fungerer som et middel for å regulere atferd, bestemme rekkefølgen både i hele samfunnet og mellom de enkelte borgere.

Fra et stort antall definisjoner kan vi skille mellom følgende konsepter, som avslører konseptets essens. Forståelse av lov kan være naturlov, normativ, moralsk og sosiologisk.

moderne tilnærminger til forståelsesloven er naturlig juridisk

Funksjoner av den naturlige loven tilnærming

Hvis vi betrakter oss separat moderneTilnærminger til forståelsen av loven, naturlig lov tar en egen stilling her. Og dette er ikke overraskende. Den positive loven som er kjent siden gamle tider, virker sammen med den naturlige. Forresten blir det ofte kalt naturlig. Gjennom sin eksistens har mennesket forsøkt å utvikle effektive standarder for atferd og tenkning, definere dem i mytologi, religiøs sammenheng, moral, etc.

Men statsmodellen varet samfunn med motstridende polare interesser, der lovgivende handlinger i overveldende flertall garantert beskyttelse av befolkningens velstående lag. Og bare i dag, i forhold til hvordan en juridisk stat fungerer, er en positiv og naturlig rettslig tilnærming til å forstå konseptet så nært som mulig for hverandre.

essensen av en sosiologisk tilnærming til forståelse av loven

spesifisitet

Normativ forståelse av konseptet innebærervurderer det som en rekke bestemmelser fra lover og forskrifter som bare formelt skiller systemnorm og form for juridisk vitenskap. Her kan du se funksjonene i den moderne tilnærmingen til forståelsen av loven og en rekke mangler:

 1. Smal eller smal forståelse av loven. Dette refererer til teksten til et dokument som har lovlig kraft.
 2. Manglende evne til å påvirke retten til folks forhold.
 3. Dens definisjon som et statsverktøy for å nå målet.
 4. Manglende evne til tilstrekkelig å vurdere overholdelse av statlige handlinger med borgernes interesser.
 5. Uberettiget nedgang i betydningen av den økonomiske situasjonen, sosiale holdninger i samfunnet og overdrivelse av lovverkets rolle.
 6. Mangel på demokrati.
 7. Begrensning av borgernes rettigheter og friheter.

Disse manglene ga søket etter andre typer forståelse av loven.

Sosiologisk tilnærming til forståelsen av loven

Essensen av en sosiologisk tilnærming til forståelseloven er å vurdere industrien selv og dens juridiske forhold i aksjon. Bare i dette tilfellet kan det ifølge velkjente sosiologer kalles "levende". Ifølge S. A. Muromtsev er retten forstått som kumulative juridiske forhold. Tilhengerne av denne tilnærmingen betrakter begrepet som en bestemt sosial orden. I tillegg anser de lovene å være en del av loven og anerkjenne forrang av familiebånd, samspillet mellom eiendom og maktforhold, som i sin tur historisk forutbestiller fremveksten av lovbestemmelser.

Regulatorisk teori klandrer tilhengeresosiologisk tilnærming i devalueringen av legitim autoritet. Som et positivt sosiologisk sosialt lagssyn er det lagt merke til at man studerer samspillet med ulike deler av samfunnets struktur og avslører virkningen av juridiske mekanismer.

moderne tilnærminger til forståelsen av loven, forholdet mellom lov og lov

Tilnærming til forståelsen av lovlighet i det moderne samfunn

Dette konseptet deler lover i slike varianter:

 • Legal. De er basert på loven. Løs det som skjedde i samfunnet.
 • Ikke lovlig. Dette er forskrifter som er svakt relatert til virkeligheten.

Moderne generelle sosiale tilnærminger til forståelserettighetene består i særlig grad av å oppfordre lovgiveren til å studere hva som skjer i samfunnet og reflektere dette i lovene som blir opprettet, med tanke på økonomiske endringer og sosiale forhold. Samtidig, når man bruker denne tilnærmingen, er det vanskelig å skille lovlig fra slik at det ikke er det. Det er heller ikke alltid mulig å avgjøre om forholdet er lovlig. I en slik situasjon stiger retten til retten, siden forholdet er bygget i henhold til kontrakten, som hovedrolle er understreket. Dette er et amerikansk konsept.

moderne tilnærming til å forstå loven er

Moral tilnærming til å forstå loven

Moderne tilnærminger til juridisk tenkning ogDen generelle sosiale tilnærmingen til loven i en moralsk sammenheng gir konseptet som en kombinasjon av visse normer en substantiv karakteristikk. Og vurderer det i sammenheng med overholdelse av positive vurderinger. Med slik overveielse har bare rettferdige normer rett til å eksistere. De som møter nivået av samfunnets frihet. Bunnlinjen er at målet med evaluering her ikke er selve konseptet, men bare dets prinsipper.

Positive tegn på tilnærming:

 • Loven regnes kun i sammenheng med positive fenomener: demokrati, frihet, osv.
 • Lovgiveren er fokusert på de positive verdiene av sosial organisasjon i sine aktiviteter.

Blant det negative: vanskeligheten i motsetning til "riktig" fra "feil". I tillegg er spørsmålet om eksistensen av et forbrytelseskonsept ikke vurdert.

Oversikt over alle moderne tilnærminger til forståelsesrettigheter

Hver av de tilnærminger som er diskutert ovenfor har sin egenfordeler og ulemper. Fra hverandres synspunkt regnes ikke retten utenfor normer, holdninger og ideer. På en eller annen måte er tegn på hver tilnærming til å forstå konseptet tilstede i ethvert samfunn. Hvilken stilling vil seire? Vil det påvirke lovgivningen og juridiske forhold? Fortjener offentlig myndighet? Alt avhenger av visse forhold. Forskernes innsats og nivået på vitenskapelig utvikling fades ut i bakgrunnen. Først av alt tar det hensyn til den sosiale situasjonen, graden av samfunnsutvikling og moderne tilnærminger til forståelsen av loven. Beskriv kort fordelene og ulempene av dem er passende:

 • Fra den offisielt anerkjente tilnærmingen til forståelsen av emnet avhenger av hvor bestemt loven utvikler seg i et bestemt samfunn.
 • Regulatorisk vedtatt der samfunnet er underlagt myndighet. Et eksempel er en stat med et totalitært regime.
 • Den sosiologiske tilnærmingen "gir det grønne lyset" til den sosiale strukturen.
 • relasjoner kommer til forgrunnen. Staten og samfunnet er lojale mot hverandre. Og som et resultat mister strømmen sin posisjon. Et eksempel er en tilstand med desentralisert kontroll.
 • Med en moralsk tilnærming retter retten mot ideerlikestilling og broderskap, frihet og rettferdighet. Dette skjer i et samfunn der moral, ideer og magtseparasjon er verdsatt. Dette er et demokratisk land.

For å forstå hva er funksjonene til modernetilnærming til forståelsen av loven i vår stat i dag, er det verdt å referere til den siste plasseringen av lovsystemet i Russland. I lang tid var hun under våpen av en normativ forståelse av loven. Moralske og sosiologiske tilnærminger ble manifestert bare i enkelte elementer.

Moderne tilnærminger til forståelse av loven kort

Hvordan er den rette tilnærmingen til lovforståelsen dannet i Russland?

Moderne sosial orden børinkludere begrepet moralsk forståelse av loven. I dette perspektivet regnes jurisprudensen som en regulator for atferd i samfunnet. Det er i stand til å måle nivået på ansvar, borgernes frihet. Det er ekstremt viktig å ta hensyn til aktualiteten til juridisk utdanning. I mange utviklede land begynner prosessen med dannelse av juridisk uavhengighet av borgere fra en tidlig alder. Fremtidige fullverdige samfunnsrepresentanter bør ha en pålitelig, objektiv forståelse av hva lovlighet, lov, ansvar, etc. er.

Russlands nåværende utdanningssystem iI samsvar med Federal State Education Standard for videregående opplæring innebærer det innføring av disipliner i den pedagogiske prosessen som aktivt påvirker dannelsen av statsborgerskap og forståelse av rettsvitenskap blant skolebarn. Utviklingen av leksjonen "Moderne tilnærminger til forståelse av lov" er et viktig element i læringsprosessen. Hans oppgaver inkluderer:

 • Kjenne til ulike tilnærminger til forståelsen av loven, begrepet "menneskerettigheter".
 • Demonstrer forskjellene, fordelene og ulempene mellom hver av tilnærmingene.
 • Bistand i realiseringen av positiv lov gjennom verdien av uovervinnelige rettigheter.
 • Opplysning om gjensidig avhengighet mellom hver av tilnærmingene til forståelsen av loven.

konklusjon

Kjernen til høyre er preget av evnengjenkjenne for borgeren valget til å handle etter vilje. I tillegg til fraværet av noen form for tvang. Men det er viktig å forstå at frihet og rett er forskjellige kategorier. Sistnevnte kan ikke eksistere utenfor samfunnet og menneskene som bor i den. Det er dannet i deres forhold, på grunn av deres evner. Dette betyr at retten definerer frihetsgrensene. Det er dens mål. Den moderne tilnærming til forståelsen av loven, om det er normativ eller naturlig lov, sosiologisk eller moralsk, er i sin tur gjenstand for interne motsetninger i samfunnet.

 • evaluering: