SØK

Typer av sosiale normer

En person er stadig i nær kontakt medandre mennesker. Ulike former for samspill mellom sosiale grupper eller enkeltpersoner kalles sosiale relasjoner. I utgangspunktet er menneskelige relasjoner basert på ulike meninger og interesser til deltakerne. I løpet av mulige motsetninger mellom medlemmer av samfunnet oppstår sosiale konflikter. En måte å regulere og jevne på slike situasjoner er gjennom regulatorisk regulering (basert på mange typer sosiale normer). Det er vanskelig å forestille seg vårt samfunn uten å justere menneskelig atferd ved hjelp av visse regler eller forskrifter.

Typer av sosiale normer

Sosial søyler er flere obligatoriskeadferdsregler som etablerer akseptable grenser i våre aktiviteter. Det betyr også lovbestemte regler, oppførselsregler i ulike situasjoner. Reglene er delt inn i flere typer: naturlig, teknisk og sosial.

Sosialt regelverk er et sett med generelle regler ogprøver av riktig oppførsel av mennesker i samfunnet. Skille mellom følgende typer sosiale normer: juridisk, moral og skikker, religiøs og bedriftskultur.

La oss analysere mer detaljert hovedtyper av sosiale normer.

Moralske parametere er et mønster av atferdmann, avledet fra begrepene om mennesker om ondskap og godt, om urettferdighet og rettferdighet. Kontrollerer deres gjennomføring, enten samfunn eller noen sosialt lag.

Juridiske tiltak er regler som er etablert av staten. Statens tvangsstyrke i motsetning til den styrende makten eller flertallet av landets befolkning er også mulig.

Tollvesenet er et sett av regler som har blitt en vane på grunn av deres gjentatte gjentakelser. Oppnåelse av slike normer er sikret ved sin vane selv.

Religiøse kanoner er mønstre for atferd som er hentet fra hellige bøker eller satt av kirken.

Adferdsregler opprettet av offentlige organisasjoner kalles vanligvis corporate.

Hovedtyper av sosiale normer ble utviklet ogdukket opp vekselvis, som nødvendig i dem. Alle er adferdslover i samfunnet (de kalles "generelle regler"), som hele tiden virker i hver persons forhold. Deres overholdelse er knyttet til den indre overbevisning av hver person. Tiltak etter en viss oppførsel kan deles inn i to typer. De kan være både oppmuntrende (positive) og straffe (negative). Det er også formelle og uformelle sanksjoner fra offisielle eller uoffisielle organisasjoner. Disse typer sosiale normer og sanksjoner spiller en avgjørende rolle i sosial kontroll, oppmuntre eller straffe medlemmer av samfunnet for å oppfylle eller avvike fra normer av atferd.

Oppførsel som ikke samsvarer med det generelt aksepterteprøve, kalt avvikende, dvs. avvikende. I utgangspunktet betraktes han som et negativt sosialt fenomen, som ikke bærer strafferettslige sanksjoner. I sosiologi kalles kriminell oppførsel en krenkende oppførsel.

Forskere-sosiologer, vurderer årsakeneavvikende oppførsel, fant at avvikende samt krenkende oppførsel er svært vanlig i et samfunn der det forekommer endringer i det sosiale miljøet. I dette tilfellet har type sosiale normer og sanksjoner ikke etablert praksis. For klarhet er det nok å huske samfunnets oppførsel i det første tiåret etter Sovjetunionens sammenbrudd. Fundamentet ble ødelagt, og nye regler ble ikke utviklet som en konsekvens - veksten av krenkende og avvikende oppførsel. Den oppkjøpte opplevelsen av samfunnet vitner om behovet for en mer forsiktig tilgang til kontroll over kanonene som regulerer samfunnets liv.

  • evaluering: