SØK

Art. 25 i loven om beskyttelse av forbrukerrettigheter, rettspleie

Nesten alle områder av menneskelig aktiviteti dag styres av normer av lovgivende handlinger i en bestemt stat. Den russiske føderasjonen i denne saken er ikke noe unntak fra reglene. I Russland i dag er det et ganske effektivt lovgivningssystem, hvis bestemmelser inneholder samordne viktige spørsmål om eksistensen av befolkningen i hele staten. Samtidig skal det bemerkes at enhver regulering bare er en form for uttrykk for en mer kompleks og omfattende kategori, som kalles lov. Den eksisterer både i form av "pinpoint" menneskelige evner, og i bestemmelsene i omfattende juridiske dokumenter.

Rettigheter er et utmerket manifestasjon av rettigheter.forbruker. Denne institusjonen karakteriserer evnen til mennesker i samspill med markedet for å møte sine egne behov. Forbrukerrettigheter er iboende individuelle kapasiteter for disse interessentene. Men som vi forstår, kan noen rettigheter krenkes eller utfordres av andre personer. Derfor har lovgiveren oppnådd visse reguleringsrammer som skaper en måte å beskytte de viktigste mulighetene til slike enheter for å realisere det faktum at forbrukerens eksepsjonelle betydning er markedsmessig. Et utmerket eksempel på beskyttelse av forbrukerrettigheter er bestemmelsene i artikkel 25 i forbundslov "om beskyttelse av forbrukerrettigheter", som ofte brukes i rettspleie.

Artikkel 25 i forbrukerbeskyttelsesloven

Funksjoner av loven

RF Law "On Consumer Protection" ernormative, dokumentariske manifestasjon av samme institutt. Det er i sin tur en rekke metoder og virkelige tiltak som er utviklet av staten for å koordinere forholdet mellom forbruker og forretningsenheter. I dette tilfellet er hovedtrekk ved slike relasjoner målene, ifølge hvilke forbrukeren inngår samhandling. Poenget er at instituttet utvider sin effekt bare til de øyeblikkene når en person kjøper varer for å tilfredsstille personlige behov, som for eksempel husholdningsbehov osv. Ellers kan vi ikke snakke om eksistensen av forbrukerforhold.

Stor verdi er også spilt direkteemner av slik interaksjon. Den sosiale avdelingen til forbrukere er de ledende markedsdeltakere, uten som det ikke ville være noen etterspørsel. Derfor må deres evner og handlingsfrihet alltid beskyttes. Ellers vil forbrukernes sosiale avdeling ikke lenger flytte markedet med etterspørselen.

forbrukeravdeling

Regulatory institutional tightness

Loven i Russland "om beskyttelse av forbrukerrettigheter" ernøkkel normativ handling, hvis bestemmelser regulerer relasjoner i det nevnte feltet av menneskelig aktivitet. I den vertikale reguleringen er denne LA nøkkelen. Samtidig er normer i den føderale loven systemdannende, det vil si i de fleste tilfeller de inneholder henvisninger til andre statlige handlinger. Likevel er bestemmelser i forbundsloven utviklet på en slik måte at lovens normer for andre handlinger og juridiske grenser stemmer overens med dem. Hvis vi snakker spesielt om noen interessante bestemmelser i PPA, så er dette Art. 25 i loven om beskyttelse av forbrukerrettigheter. Denne lovsregelen etablerer de unike egenskapene til forbrukerne i ferd med å gjennomføre salgskontrakten i markedet.

rett til å returnere varer

Funksjonene i artikkelen

Art. 25 i loven om beskyttelse av forbrukerrettigheter inneholder flere hovedtrekk ved en vanlig deltaker i handelsforbindelser. Det skal bemerkes at det i dag er et ganske omfattende system for rettspleie som påvirker dette problemet. Således gir forbrukerens artikkel 25 rett til å returnere varene. Realiseringen av denne muligheten skjer i nærvær av visse forhold. Videre tillater bestemmelsene i artikkelen ikke bare retten til å returnere varene. Den andre delen av regelen sier om tilbakebetaling av summen av penger. Dermed å vurdere kunst. 25 i loven om beskyttelse av forbrukerrettigheter er nødvendig i etapper, og analyserer hvert element av det individuelt. Dette vil tillate mer effektivt å forstå alle nyanser av instituttet.

Forbrukerrettigheter til Russland

Forbrukerbeskyttelse. Forbrukerrett til å utveksle varer

Hver deltaker i det moderne markedet harmange muligheter. Til gjengjeld er forbrukerrettighetene til Den Russiske Federasjon uttømmende manifestert i normen i artikkel 25 i nevnte lov. I dette tilfellet beskriver den første delen av bestemmelsen den eksepsjonelle muligheten for enhver kjøper å bytte varer. I dette tilfellet skal det bemerkes at erstatningen er gjort i to tilfeller:

  • produktet har et utilstrekkelig kvalitetsnivå
  • Produktet passer ikke til forbrukeren i henhold til noen parameter, for eksempel stil, størrelse, farge osv.

Dermed rettighetene til forbrukere i Russland for å utveksleProduktene er ikke begrenset til kvaliteten på produksjonen. Lovgiveren gir alternative former for anvendelse av den juridiske strukturen for å fullt ut sikre realiseringen av enkeltpersoners interesser. Men som vi forstår, utføres en juridisk prosedyre bare i nærvær av visse aspekter.

Forbrukerbeskyttelsesloven

Betingelser for utveksling

Du kan returnere produktet og få en ny bare i desaker når kjøperen har observert visse punkter som RF-loven om beskyttelse av forbrukerrettigheter representerer for oss. Art. 25 viser følgende liste over forhold som gir mulighet til å utveksle varer, nemlig:

  • først, ikke mer enn 14 dager har gått siden kjøpsdatoen;
  • For det andre var varene ikke forbruket;
  • For det tredje har produktet beholdt utseendet og egenskapene som er nødvendige for videre forbruk;
  • For det fjerde blir alle nødvendige forseglinger, etiketter og andre lignende elementer bevart;
  • Femte, kjøperen har et dokument som bekrefter faktumet om kjøp.

Denne ordlisten er uttømmende.Artikkel 25 bekrefter. Forbrukerens rett til å utveksle varer er garantert og garantert, men for dette må de nevnte punktene følges nøye.

Tilbakebetaling mekanisme

I tillegg til den fremlagte rettsmekanismenUtveksling av varer, det er også et alternativt scenario utviklet av lovgiveren. I henhold til 2. del av art. 25 i loven "For beskyttelse av forbrukerrettigheter", har kjøperen rett til å kreve retur av penger som er bidratt til varene, og ikke erstatning. Selvfølgelig krever anvendelsen av denne bestemmelsen også visse juridiske øyeblikk eller betingelser. Imidlertid har selve muligheten for tilbakebetaling stor innflytelse på den doktrinære utviklingen av forbrukerbeskyttelsesinstitusjonen i Russland. Tilstedeværelsen av en slik regel bekrefter det faktum at staten bryr seg om sine borgere og deres rolle i handelsvirksomhet, noe som bringer mange positive øyeblikk til landet.

forbrukerbeskyttelse

Vilkår for å motta penger

Selvfølgelig, retur av varer av forbrukeren ogtilbakebetaling fra selgeren av beløpet som er betalt for det, kan ikke utføres bare på grunnlag av kjøpers ønske. Å implementere en slik mekanisme krever visse forhold som ikke alltid er tilstede. Derfor, for å motta penger, er det nødvendig med et antall av følgende punkter, nemlig:

  • De lignende varene er ikke til salgs på tidspunktet for forbrukerens appell til selgeren;
  • forbrukeren krever retur av bare beløpet som ble betalt for varene.

Hvis muligheten til å returnere pengene er virkeligeksisterer, må selger implementere den innen de neste tre dagene etter den direkte appell. Ellers kan forbrukeren skrive en klage til ham til riktig myndighet. Det bør bemerkes at denne bestemmelsen ikke er avgjørende. Dens bruk gir mulighet for visse avtaler mellom forbrukeren og selgeren. For eksempel, etter gjensidig avtale, kan pengene for varene ikke returneres. I stedet vil selgeren vente på utseendet til en lignende ting til hans disposisjon, hvorpå han straks vil varsle forbrukeren.

Varer som ikke er gjenstand for utveksling

Artikkel 25 i Russlands lov om beskyttelse av forbrukerrettigheterinneholder en kommentar om at den russiske regjeringen har mulighet til å pålegge forbud mot retur av visse typer varer. Erklæringer om dem er presentert i en spesiell liste. Ifølge bestemmelsene er ikke parfyme-kosmetikk, tekstil, kjemikalier, møbelsett, kjemikalier og plantevernmidler, planter, våpen, dyr, etc. gjenstand for retur. Faktisk, i dette tilfellet oppstår spørsmålet: hvilke varer generelt kan endres? Listen i seg selv er utstyrt med et stort antall juridiske feil. De blir i sin tur overvunnet i rettssaken, i tilfelle brudd på forbrukerrettigheter. I de fleste tilfeller er anvendelsen av normer i artikkel 25 og listen laget av dommerne på grunnlag av deres personlige kunnskaper og subjektive oppfatning av alle forholdene i saken.

Hva er et eksternt kjøp av varer og hva er dets lovregime?

Det skal bemerkes: Art. 25 i loven om beskyttelse av forbrukerrettigheter innebærer den vanlige prosessen med å skaffe varer, det vil si gjennom personlig konklusjon av en standard salgskontrakt. Det er imidlertid artikkel 26.1 i forbundsloven. Det er fast mekanisme for eksternt kjøp av varer. Dette øyeblikket krever mye oppmerksomhet, ettersom kjøp av ting finner sted blindt. Faktisk kan forbrukeren ikke i utgangspunktet bli kjent med alle de konstruktive og kvalitative egenskapene til denne eller den saken. I tillegg er den eksterne karakteren av kjøpet bekreftet av det faktum at varene leveres til kjøperens beliggenhet.

retur av varer fra forbrukeren

Er det mulig å bytte med et eksternt kjøp?

Artikkel 261 av Federal Law er en prototype av normen i artikkel 25. Som i tilfelle av et vanlig kjøp, er det mulighet for å bytte varer med en fjernkontroll. Avslag på varene på grunnlag av artikkel 26.1 kan gjøres både før tidspunktet for direkte overføring og etterpå. I andre tilfelle må en varsel om avslag fra kjøper gjøres innen 7 dager etterpå. Når det gjelder vilkårene for utveksling av varer, ligner de de som fremgår av artikkel 25 i føderaloven. I tillegg til utvekslingen kan kjøperen kreve tilbakebetaling fra selger.

konklusjon

Så, i artikkelen har vi gjennomgått bestemmelsene i artikkel 25Av forbundslov "om beskyttelse av forbrukerrettigheter", så vel som dens forhold til bestemmelsene i norm 26.1 av samme offisielle handling. I konklusjonen skal det bemerkes at for den praktiske industrien er spørsmålet om utveksling av varer og retur av penger for det ganske akutt. Faktisk, i ferd med å løse et slikt dilemma, påvirkes interessene til både forbrukeren og emnet for entreprenørvirksomhet. Det er umulig å utelukke noen i dette tilfellet, siden begge parter er sterke representanter for markedet. Derfor må mekanismen for anvendelse av standarder kontinuerlig oppgraderes slik at den kan møte alle interessene til de involverte aktørene.

  • evaluering: