SØK

Manglende å betale en administrativ bot på forfallsdato innebærer hvilke sanksjoner? Ansvar for manglende betaling av bøter i rett tid

En bot er en form for straff i administrativ rett. Det er et monetært fradrag i forhold til en juridisk, offisiell eller fysisk person som har begått en misdemeanor.

Den administrative straff er mesthåndhevet tiltak. Det er en foreclosure av eiendom natur. Kan bare brukes som primær straff. Den spesielle delen av administrasjonsloven gir en administrativ bot som sanksjoner i nesten alle artikler.

Forbryteren til hvem som blir bruktStraffen i spørsmålet er forpliktet til å betale beløpet som er innhentet innen loven. Unnlatelse av å betale en administrativ bunn innen foreskrevet periode medfører anvendelse av sanksjoner.

mangel på å betale en administrasjonsbode i rett tid medfører

Funksjoner av bøter i forvaltningsretten

Straffen utfører flere funksjoner samtidig: forebyggende, straffende og kompenserende.

1. Den forebyggende funksjonen tar sikte på å hindre brudd i forvaltningsretten i fremtiden.

2. Straffefunksjonen fokuserer på å straffe forbryteren for en administrativ handling ved å pålegge ham en straff.

3. Kompensasjonsfunksjonen (lovlig) er rettet mot å gjenopprette eiendomsretten og rettighetene som er overtrådt av ulovlige midler.

Ikke alltid funksjoner rettet mot ytterligereForbrytelse advarsel, gjør jobben sin. Noen ganger er det et slikt faktum som manglende betaling av en administrativ bot til tiden. Den fastsatte fristen fastsettes av lovgiveren. Etter å ha økt denne perioden av en eller annen grunn, vil innbyggerne fortsatt måtte betale beløpet i fremtiden. Som praksis har vist, er det ikke noe poeng i å unnvike straff. Å skade slike handlinger kan bare være deg selv.

om administrative bøter og ansvar for manglende betaling av bøter

Tidspunktet for betalingen av bøter

Perioden tildelt for betaling av en straff av en personpåtalte, er seksti dager. I løpet av denne tiden må gjerningsmannen dele med det tildelte beløpet, da manglende betaling av en administrativ bøte innen foreskrevet periode medfører anvendelse av visse sanksjoner. Den tidligere tildelte perioden var tretti dager.

Det er viktig å huske at gjerningsmannen har rett tilinnen ti dager for å protestere eller klage over vedtaket om en administrativ bot. Etter denne perioden er borgeren forpliktet til å betale beløpet som skal tilbakebetales. Ved å ikke foreta noen tiltak for å appellere eller protestere mot protokollen, overtrer overtrederen beskyldningen og denne typen straff. Hva vil skje hvis en borger som begår en administrativ lovbrudd, ikke betaler bøter? Loven for dette innebærer ansvar. For manglende betaling av bøter innen foreskrevet periode, kan det pålegges sanksjoner. For eksempel kan de uttrykkes for å øke mengden av bøten, så vel som andre typer straff.

manglende betaling av administrativ bøte innen foreskrevet periode

Mengde fint

Straff for administrative lovbrudd forenkeltpersoner er satt i et beløp som ikke overstiger fem tusen rubler. I unntakstilfeller kan det nå flere hundre tusen rubler. Tjenestemenn betaler et gjenvinnbart beløp, hvorav det kan være fra femti tusen til en million rubler. Juridiske enheter kan pålegge en bøde på opptil seksti millioner rubler.

En straff må ikke være mindre enn hundre rubler, og for brudd på vei er en bot minst fem hundre rubler.

Unntaket er gjort av borgere til hvem straffen er uanvendelig: til oppdragsgivere og kadettstudenter før kontraktens utløp.

Hva truer for manglende betaling av en administrativ bot?

I praksis skjer det ofte detplikt til å betale beløpet hevdet, unngår ondskapsfullt utførelsen av dette tiltaket for straff. For å forhindre denne situasjonen ble forutsetningene opprettet for å sikre frivillige og rettidige oppfyllelse av lovovertreders forpliktelse til å betale bøter. Tross alt tenker noen innbyggere ikke på spørsmålene: "Hva truer meg med manglende betaling av bøter? Hva er konsekvensene av en slik holdning til straff? "

CAO i artikkel 20.25 sørger for visse sanksjoner for å unngå administrativ straff. Så det er bedre å ikke friste skjebnen. Unnlatelse av å betale en administrativ bøte innen foreskrevet periode, medfører pålegg om annen straff. Hva betyr dette? En slik straff skal betales dobbelt så mye som ikke ble betalt i tide. Denne straffen for administrative lovbrudd kan ikke være mindre enn tusen rubler. Og også manglende betaling av bøter medfører ekstra administrative straffer, for eksempel i form av anholdelse. Begrepet for denne forebyggende tiltak er ikke mer enn femten dager. Eller lignende oppførsel fører til at en borger blir tildelt arbeid på et statlig anlegg. Begrepet av denne straffen er ikke mer enn femti timer.

ansvar for manglende betaling av bøter innen foreskrevet periode

Straff for å unnslippe sanksjoner for ikke å betale bøter

Til borgere unngår betaling av bøter,gjelder en av de ovennevnte straffer. Dette er imidlertid ikke alt skummelt. Loven forteller om administrative bøter og ansvar for manglende betaling av bøter. Men lovbryteren kan også forsømme oppfyllelsen av disse oppgaver. En slik holdning til straff innebærer følgelig ytterligere tiltak fastsatt av administrative normer. For manglende oppfyllelse eller unntak fra tilbakebetaling av beløpet tildelt igjen, er det allerede gitt en strengere straff. Men allerede innsamlingen blir strengere. For eksempel, for lovbryteren å forlate stedet hvor han betjener en administrativ arrest, eller for å unnslippe straff, etterfølges av fengsel. Loven tillater å straffe en ondsinnet ikke-betalende med fengsel i opptil femti dager. Eller øke perioden tildelt for obligatorisk arbeid, opptil femti timer.

hva truer meg med manglende betaling av bøter [1], som truer for manglende betaling av en administrativ bot

I stedet for å konkludere

På grunn av det faktum at manglende betaling av en administrativ botinnen foreskrevet periode medfører obligatorisk arbeid som straff, vil en person som unngår deres prestasjonsrisiko forverre situasjonen. Slike atferd kan føre til en økning i gjenoppretting, den administrative bøten når noen ganger tre hundre tusen rubler. Eller forbryteren står overfor i opptil femti dager.

Til slutt vil jeg si at unnvikeFra straffene som er pålagt, er ikke lønnsomt for lovbrukeren selv. Før eller senere må du betale regningene, men straffen blir strengere. Det er bedre å ikke ta opp dette.

  • evaluering: