SØK

Samfunnet som et sosialt system

Hvis vi anser samfunnet som et sosialtsystem, må vi først berøre strukturen. Samfunnet som et sosialt system inneholder ulike elementer i systemet og forholdet mellom dem. Samfunnselementer er sosiale grupper (små og store), sosiale institusjoner og enkeltpersoner, samt forbindelser mellom enkeltpersoner, grupper, mellom enkeltpersoner og grupper, etc. Stedet eller stillingen som har et sosialt element, det være seg et individ eller en gruppe, kalles en sosial status. Funksjonen utført av det sosiale elementet kalles sosial rolle i sosiologi.

Sosiale sosiale relasjoner spiller en rollesosiale bånd mellom elementene i det sosiale systemet. Sosial kommunikasjon er en kombinasjon av fakta som bestemmer den interaktive aktiviteten til enkeltpersoner i enkelte samfunn for å oppnå noen mål. Samfunnet som et sosialt system bestemmer i mange henseender forholdene som dannes i samfunnet, som reflekterer det politiske samfunnets politiske, økonomiske og kulturelle spesifisering.

Bærekraftige sosiale relasjoner oppstår da,når sosiale interaksjoner blir stadig gjengitt, mens intensiteten deres kan variere sterkt. For eksempel, etter at en ung mann (en ung mann eller en jente) forlater foreldrenes hjem, sosiale bånd og forholdet mellom dem ikke stopper, selv om det ikke kan være direkte kontakter. Imidlertid er det relaterte relasjoner, minne, tilstedeværelsen av bildene deres i ungdommens bevissthet, noe som gjør at vi kan si at sosiale bånd og forhold mellom dem fortsetter.

Enkelt, en gang for alle foreskrevne loversosial interaksjon, selvfølgelig, ikke eksisterer. Samfunnet som et sosialt system i stor grad bestemmer innholdet av slike interaksjoner, som avhenger av mange faktorer, som kan betraktes som to grupper: den første vi tildele målet, for eksempel sosiokulturelle spesifisitet av et bestemt samfunn, og den andre - den subjektive, som inkluderer personlige egenskaper individer (ideologi, verdier, holdninger, personlighet orientering, etc.).

Den enkelte virker i kontinuerlig samhandling medandre mennesker. Men samfunnet som et sosialt system har stor innvirkning på samhandlende individer, regulerer sine aktiviteter, oppmuntrer eller straffer dem. I tillegg har menneskene selv en permanent innvirkning på hverandre. Den enkelte kan også vesentlig påvirke hans umiddelbare og ikke særlig sosiale miljø, for eksempel når han setter et eksempel på konkrete handlinger. Hvis vi betrakter slike mangfoldige, multi-vektor og kontinuerlige effekter som er tilstede overalt i det sosiale miljøet, kan vi snakke om et system som har slike egenskaper at ingen av elementene er individuelt karakterisert.

Samfunnet som et integrert sosialt system har sine egne spesifikke lover. For eksempel stabilitet, dynamikk og åpenhet, fremvekst og synergi, evnen til selvbevarelse og selvutvikling.

Med alt mangfoldet av teoretiske tilnærminger til samfunnsansvar som et sosialt system, kan vi skille tre teoretiske samfunnsmodeller.

Den første modellen vurderer samfunnet somet sett av skuespillere, som et resultat av deres felles aktiviteter (E. Durkheim, T. Parsons). Den andre modellen er basert på det faktum at i samfunnet ikke er enkeltpersoner prioritet, men deres fagforeninger, fagforeninger (K. Marx, R. Darendorf). Og til slutt er den tredje modellen knyttet til en viss metafysisk forståelse av hva som er sosialt ved anvendelse av separasjonsmetoden ved overveielse av sosiale prosesser og fenomener (A. Schütz, J. Mead, N. Luman, P. Bourdieu).

  • evaluering: