SØK

Sosial institutt: skilt. Eksempler på sosiale institusjoner

En av faktorene som karakteriserer samfunnet som helhet er totaliteten av sosiale institusjoner. Deres plassering er som på overflaten, noe som gjør dem spesielt gode gjenstander for observasjon og kontroll.

I sin tur er et komplekst organisert system med egne regler og forskrifter en sosial institusjon. Tegn på det er annerledes, men klassifisert, og de er gjenstand for vurdering i denne artikkelen.

sosial institusjon tegn

Konseptet med en sosial institusjon

Sosial institutt er en av formenesosiale organisasjoner. For første gang ble dette konseptet brukt av G. Spencer. Ifølge forskeren skaper mangfoldet av sosiale institusjoner det såkalte rammebetinget for samfunnet. Inndelingen i former, Spencer sa, er gjort under påvirkning av samfunnets differensiering. Han delte hele samfunnet i tre hovedinstitusjoner, blant annet:

 • reproduktive;
 • distribusjon;
 • regulerende.

Utsikt E. Durkheim

E. Durkheim var overbevist om at en person som individ kan innse seg selv bare ved hjelp av sosiale institusjoner. De er utformet for å etablere ansvar mellom interinstitusjonelle former og samfunnets behov.

trekk ved en sosial institusjon

Karl Marx

Forfatteren av den berømte "hovedstaden" vurderte sosialtinstitusjoner når det gjelder produksjonsforhold. Etter hans mening er en sosial institusjon, hvorav tegn er tilstede både i arbeidsdeling og i fenomenet privat eiendom, dannet nettopp under deres innflytelse.

terminologi

Begrepet "sosial institusjon" er hentet fra det latinske ordet "institusjon", som betyr "organisasjon" eller "orden". Denne definisjonen reduserer i prinsippet alle funksjonene i en sosial institusjon.

Definisjonen inneholder formen av bindende ogform for spesialiserte aktiviteter. Formålet med sosiale institusjoner er å sikre stabiliteten i kommunikasjonens funksjon i samfunnet.

Det er også akseptabelt å ha en så kort definisjon av begrepet: en organisert og samordnet form for sosiale relasjoner, fokusert på å møte de behov som er viktige for samfunnet.

sosiale institusjoner bordet

Det er lett å se at alle definisjonene (inkludert de ovennevnte meningene til forskere) er basert på de "tre pilene":

 • samfunn;
 • organisasjon;
 • behov.

Men disse er ennå ikke fullverdige trekk ved en sosial institusjon, heller, som støtter punkter som bør tas i betraktning.

Institusjonelle vilkår

Prosessen med institusjonalisering er dannelsen av en sosial institusjon. Det forekommer under følgende forhold:

 • sosialt behov som en faktor som vil tilfredsstille den fremtidige institusjonen;
 • sosiale bånd, det vil si samspillet mellom mennesker og samfunn, som et resultat av hvilke sosiale institusjoner blir dannet;
 • passende verdisystem og regler
 • materiell og organisatorisk, arbeidskraft og økonomiske ressurser som trengs.

Utdanningsnivåer

Prosessen med å bli en sosial institusjon går gjennom noen faser:

 • fremveksten og bevisstheten om behovet for instituttet;
 • utvikling av normer for sosial atferd innenfor rammen av den fremtidige institusjonen;
 • Skapelsen av sin egen symbolikk, det vil si system av tegn, som vil indikere at den sosiale institusjonen blir skapt;
 • formasjon, utvikling og definisjon av et system av roller og statuser;
 • Opprettelsen av instituttets materielle grunnlag;
 • integrasjon av instituttet i det allerede eksisterende sosiale systemet.

Strukturelle trekk ved en sosial institusjon

Tegn på begrepet "sosial institusjon" karakteriserer det i det moderne samfunn.

Hovedrollene i familien som en sosial institusjon

Strukturelle funksjoner inkluderer:

 • Omfanget av aktiviteter, samt sosiale forhold.
 • Institusjoner som har visse krefterfor å organisere aktiviteter av mennesker, samt utføre ulike roller og funksjoner. For eksempel: offentlige, organisatoriske og overvåkings- og ledelsesfunksjoner.
 • De spesifikke regler og forskrifter som er utformet for å regulere oppførselen til mennesker i en bestemt sosial institusjon.
 • Materiale betyr å oppnå instituttets mål.
 • Ideologi, mål og mål.

Typer sosiale institusjoner

Klassifisering som systematiserer sosialtinstitusjoner (tabell nedenfor) deler dette konseptet i fire separate typer. Hver av dem inneholder minst fire spesifikke institusjoner.

Hva er sosiale institusjoner? Tabellen viser sine typer og eksempler.

Økonomiske institusjonerPolitiske institusjonerÅndelige institusjonerFamilieinstitusjoner
markedetpolitiske partiertreningekteskap
lønnstatvitenskapmorskap
eiendomhærdannelsefarskap
pengenerettenmoralfamilien

Åndelige sosiale institusjoner i noen kilder kalles kulturinstitusjoner, og familiens sfære blir i sin tur ofte kalt stratifisering og slægtskap.

Vanlige tegn på en sosial institusjon

Generelt, og samtidig de viktigste tegnene på en sosial institusjon er:

 • sirkel av fag som inngår relasjoner i løpet av deres virksomhet
 • bærekraften av disse relasjonene;
 • en viss (og dette betyr, på en eller annen måte formalisert) organisasjon;
 • atferdsmessige normer og regler
 • funksjoner som sikrer integrasjonen av institusjonen i det sosiale systemet.

Det skal forstås at disse tegnene er uformelle,men logisk strømme fra definisjonen og funksjonen til ulike sosiale institusjoner. Med hjelp av dem er det blant annet praktisk å analysere institusjonalisering.

hovedtrekk ved en sosial institusjon

Sosial institutt: tegn på konkrete eksempler

Hver bestemt sosial institusjon hardens egenskaper - skilt. De overlapper tett med roller, for eksempel: Hovedrolleene til familien som en sosial institusjon. Derfor er det så åpenbart å vurdere eksempler og tilhørende funksjoner og roller.

Familie som sosial institusjon

Et klassisk eksempel på en sosial institusjon er,selvfølgelig, familie. Som det fremgår av tabellen over, refererer det til den fjerde type institusjoner som dekker samme felt. Derfor er det grunnlaget og det ultimate målet for ekteskap, fedskap og moderskap. I tillegg forener familien familien dem.

Tegn på denne sosiale institusjonen:

 • ekteskaps- eller blodrelasjoner
 • total familiebudsjett;
 • bor sammen på samme boareal.

til tegn på en sosial institusjon er
Hovedrollene i familien som en sosial institusjonkoker ned til den velkjente maksimalt at det er en "samfunnscelle". I hovedsak er alt akkurat det. Familier er partikler fra hvis totalitet et samfunn er dannet. I tillegg til å være en sosial institusjon, blir familien også kalt en liten sosial gruppe. Og det er ikke tilfeldig, siden en fødsel utvikler seg under sin innflytelse og tester det på seg selv gjennom hele sitt liv.

Utdanning som sosial institusjon

Utdanning er et sosialt subsystem. Den har sin egen spesifikke struktur og egenskaper.

Hovedelementene i utdanning:

 • sosiale organisasjoner og samfunn (utdanningsinstitusjoner og oppdeling i grupper av lærere og studenter, etc.);
 • sosio-kulturelle aktiviteter i form av pedagogisk prosess.

Tegn på en sosial institusjon inkluderer:

 1. Normer og regler - på utdanningsinstituttet inkluderer eksempler: Krav om kunnskap, oppmøte, respekt for lærere og klassekamerater / klassekamerater.
 2. Symboler, det vil si kulturelle tegn - psalmer og emblem av utdanningsinstitusjoner, dyrsymbol for noen kjente høyskoler, emblemer.
 3. Utilitære kulturelle egenskaper som klasserom og klasserom.
 4. Ideologi - prinsippet om likestilling mellom studenter, gjensidig respekt, ytringsfrihet og stemmerett, samt retten til egen mening.

tegn på sosiale institusjoner eksempler

Tegn på sosiale institusjoner: eksempler

Oppsummer informasjonen som presenteres her. Tegn på en sosial institusjon inkluderer:

 • et sett med sosiale roller (for eksempel far / mor / datter / søster i en familieinstitusjon);
 • bærekraftig oppførsel (for eksempel visse modeller for læreren og studenten ved en utdanningsinstitusjon);
 • normer (for eksempel koder og statens forfatning);
 • symboler (for eksempel ekteskapsinstitusjon eller et religiøst samfunn);
 • grunnverdier (dvs. moral).

En sosial institusjon hvis attributter vardiskutert i denne artikkelen, designet for å lede oppførselen til hver enkelt person, som direkte er en del av hans liv. Samtidig tilhører en vanlig elev i minst tre sosiale institusjoner: familier, skoler og stater. Interessant, avhengig av hver av dem, har han også en rolle (status), som han har og ifølge hvilken han velger sin egen oppførselsmodell. Hun setter igjen sin karakteristikk i samfunnet.

 • evaluering: