SØK

Hva er biologi? Definisjon av begrepet

Fra de første dagene i livet er en person uløselig knyttet tilbiologi. Bekjennelse med denne vitenskapen begynner på skolen, men vi må behandle biologiske prosesser eller fenomener hver dag. Videre i artikkelen vil vi se på hvilken biologi som er. Definisjonen av dette begrepet vil bidra til å bedre forstå hva som inngår i interessekretsens interessekrets.

biologi er

Hva studerer biologi

Det første som vurderes når man studerer noen vitenskap, er en teoretisk forklaring på dens betydning. Så, det er flere formulert definisjoner av hva biologi er. Vi vil se på noen av dem. For eksempel:

 • Biologi er vitenskapen til alle levende organismer som lever på jorden, deres samspill med hverandre og med miljøet. En slik forklaring er mest vanlig i skoleskolelitteraturen.
 • Biologi er et kompleks av lærdom som omhandler undersøkelse og kunnskap om levende objekter av naturen. Mennesker, dyr, planter, mikroorganismer er alle representanter for levende organismer.
 • Og den korteste definisjonen er: biologi er livets vitenskap.

Opprinnelsen til begrepet har gamle greske røtter. Hvis vi oversetter bokstavelig talt, så vil vi få en annen definisjon, hva er biologi. Ordet består av to deler: "bio" - "liv" og "logoer" - "undervisning". Det vil si at alt som på en eller annen måte er relatert til livet, ligger innenfor rammen av studiet av biologi.

biologi definisjon

Inndeling av biologi

Definisjonen av biologi vil bli mer komplett når du opplister delene som inngår i denne vitenskapen:

 1. Zoologi. Hun er engasjert i studier av dyrenes verden, klassifiseringen av dyr, deres indre og ytre morfologi, livsaktivitet, sammenheng med verden og innflytelse på menneskelivet. I tillegg vurderer zoologi sjeldne og utdøde dyrearter.
 2. Botanikk. Dette er en del av biologi knyttet til planteverdenen. Hun er engasjert i studiet av plantearter, deres struktur og fysiologiske prosesser. I tillegg til de viktigste problemene knyttet til plantens morfologi, undersøker denne kategorien biologi bruken av planter i industrien, menneskelivet.
 3. Anatomi undersøker intern og ekstern struktur av menneskekroppen og dyrene, organsystemene, samspillet mellom systemer.

Hver biologisk seksjon har en rekke egne underkategorier, som hver omhandler studiet av smalere temaer i seksjonen. I dette tilfellet vil det være flere definisjoner av biologi.

Hva studerer biologi

Siden definisjonen av biologi sier at det er vitenskapen om å leve, er gjenstandene for studien levende organismer. Disse inkluderer:

 • en mann;
 • planter;
 • dyr;
 • mikroorganismer.

Biologi er engasjert i studien og mer nøyaktige strukturer i kroppen. Disse inkluderer:

 1. Cellulær, molekylær - er hensynet til organismer på nivået av celler og mindre komponenter.
 2. Vev - et kompleks av celler med samme orientering dannes i vevstrukturer.
 3. Organ - celler og vev som utfører en enkelt funksjon, danner organer.
 4. Organiserende - et system av celler, vev og organer og deres interaksjon med hverandre, danner en fullverdig levende organisme.
 5. Befolkning - strukturen er rettet mot å studere livet til enkeltpersoner av en art i et enkelt territorium, samt deres samspill i systemet og med andre arter.
 6. Biosphere.

Biologi er nært knyttet til medisin, så det erØvelser er også medisinske emner. Studien av mikroorganismer, samt molekylære strukturer av levende stoffer bidrar til å skaffe nye stoffer for å bekjempe ulike sykdommer.

Definisjon av hva biologi er

Hvilke vitenskaper knytter biologi seg til

Biologi er en vitenskap som har nært samspill med ulike vitenskaper på andre områder. Disse inkluderer:

 1. Kjemi. Biologi og kjemi har en tett sammenblanding av emner og er uløselig forbundet med hverandre. Faktisk skjer det ulike biokjemiske prosesser i biologiske objekter. Et enkelt eksempel er åndedrettene til organismer, fotosyntese av planter og metabolisme.
 2. Fysikk. Selv i biologi er det et underavsnitt, kalt biofysikk, som undersøker de fysiske prosessene som er forbundet med livets livsviktige aktivitet.

Som du kan se, er biologi en mangesidig vitenskap. Definisjonen av hva biologi er kan omformuleres på forskjellige måter, men betydningen forblir den samme - dette er studien av levende organismer.

 • evaluering: