SØK

Som et resultat av mitose dannes nye celler: egenskaper og betydning av prosessen

Et av poengene til den kjente teorien om cellulærstrukturen er en uttalelse om fremveksten av nye celler fra originalen, det er morsmål. Men det kan skje på to måter. En av dem er mitose. Det er viktig for prosessen med å reprodusere sin egen type. Hvilke celler er dannet som et resultat av mitose, hva er deres antall og særegenheter av prosessen - alt dette vil bli diskutert i detalj i vår artikkel.

Celle syklus

Cellen til en hvilken som helst organisme kan eksistere iintervallet mellom to knusninger eller fra begynnelsen av denne prosessen til det øyeblikk da det er død. Denne tiden er en celle syklus. Det inkluderer stadiene av divisjonen selv og en viss tidsperiode mellom dem, som kalles interphase. I løpet av denne perioden finner cellevekst og dannelsen av næringsstoffer sted.

som et resultat av at mitose dannes

Men en av de viktigste øyeblikkene er prosessen med å doble makromolekyler av DNA. Der er all genetisk informasjon om cellen kryptert.

Hvordan er celledeling

Ved hjelp av meiose, spermaceller multipliserer ogegg. Kjernen i denne prosessen består i dannelsen av fire haploide gameter fra modercellen med et dobbelt sett med kromosomer. Av denne grunn kalles det også reduksjon divisjon. Dette er svært viktig, fordi det oppstår en ny organisme i løpet av befruktningen fra bakteriene, og inneholder halvparten av arvelig informasjon fra mor og far. Og dette blir bare mulig under forutsetning av at gametene er haploide.

Hvilke celler dannes som et resultat av mitose

Hvilke celler dannes som et resultat av mitose? Svaret er enkelt: diploid, det vil si med et dobbelt kromosomsett. Denne prosessen er også viktig. Saken er at som et resultat av mitose, dannes celler som er en eksakt kopi av modercellene. Alle er somatiske.

Fase av mitose

Dannelsen av nye somatiske celler involverer flere faser. Deres totale varighet, avhengig av type organisme, varierer fra et par minutter til flere timer.

Den første fasen kalles profase. På denne tiden forekommer komprimeringen av kromatinfilamenterne, nukleolene reduseres, delingsspindelen dannes. Kjernens skall dekomponerer, på grunn av kromosomene, inn i cytoplasma.

hvor mange celler dannes som et resultat av mitose

Den andre fasen kalles metafase. Dens essens ligger i konstruksjonen av kromosomer i ett plan og festet til dem av trådene i spindelen i divisjonen. Dette etterfølges av anafase, som er den korteste fasen. Som et resultat av mitose dannes fullt dannede datterceller. Denne prosessen avsluttes ved telofase-scenen. Samtidig despiraliserte kromosomer. De er nesten ikke synlige under lysmikroskopet. Så, rundt kromatidet begynner kjernen av kjernen å danne, og divisjonsspindelen forsvinner gradvis.

Hvor mange celler dannes som et resultat av mitose

Mitose som en metode for å dele eukaryote cellerer mest vanlig i naturen. Restaurering av tapte eller skadede deler av kroppen skyldes denne prosessen. Som et resultat av mitose, dannes to datterceller fra samme mor. På samme tid beholdes diploid kromosomsettet på grunn av doblingen av DNA-molekylet i interfasen av cellesyklusen.

Som et resultat av mitose dannes enkeltceller

Mitose er grunnlaget for alle typer aseksuell reproduksjon: vegetativ - i planter, celledeling i to-in-protoser, flere knusende - i malarial plasmodium, sporulering - i sopp og bregner, spirende - i tarmhulrom.

Biologisk betydning av mitose

Som et resultat av mitose, celler med det sammekromosomalt sett, som morsmål. Som et resultat er prosessen med å overføre genetisk informasjon sikret, men mange permanente divisjoner utføres. Under denne prosessen forblir antall kromosomer og sekvensen av nukleotider i DNA-molekylene konstant.

Dermed, som et resultat av mitose fra enceller dannes av to datterceller, som helt kopierer de opprinnelige. Dette sikrer stabiliteten av karyotyper og er en forutsetning for eksistensen av alle levende organismer gjennom hele perioden av deres individuelle og historiske utvikling.

  • evaluering: