SØK

Moderne russisk språk og dets tilstand

Moderne russisk som en av skjemaenenasjonal kultur er ikke bare språket i den russiske nasjonen, men også et språklig samfunn som har utviklet seg historisk: adverb, dialekter, jargoner og andre former for talekultur.

Moderne russiske litterære språk

Den høyeste formen for utviklingen av nasjonalspråket er blittRussisk litterært språk, som adskiller seg fra andre former for manifestasjon ved at det er rasjonert, behandlet, obligatorisk for alle, og preges av bred sosial funksjon og stilistisk mangfold. Litterært språk er alltid kontrastert med slang, dialekter og dialekter. Moderne russisk er en av middelene til inter-etnisk kommunikasjon og samhandling av folket i hele Russland.

Det moderne russiske litterære språket er det ikkekun litteratur, men også utskrift, tv, radio, skoler og statlige handlinger. Det vil si, det er et normalisert språk, med etablerte betydninger og bruk av ord, strenge stavekontroll, uttale og grammatikk. Moderne russiske språk er representert av to former - muntlig og skriftlig, som er ubetydelig, men avviger fra hverandre både fra grammatikk og fra ordforrådets side. Språkets skriftlige form er utformet for visuell oppfatning, og muntlig - for den auditive. Den skriftlige formen er syntaktisk og leksisk kompleks, den domineres av terminologisk og abstrakt ordforråd, ofte internasjonalt. Moderne russiske språk består av flere deler: ordforråd, fraseologi, fonetikk, orthoepy, ordformasjon, stavemåte, grafikk, grammatikk, syntaks og morfologi, tegnsetting.

Den nåværende tilstanden til det russiske språket

Den nåværende tilstanden til det russiske språket

På det moderne russiske språket har stor innflytelsegjengi media: normer for uttale og bruk av ord blir mindre stive, ofte samtalete eller folkerike former blir til en variant av språknorm. Ja, selve begrepet "norm" er nå mer sannsynlig retten til å velge en eller annen uttale eller bruk av ord, snarere enn en stiv språkramme. Den russiske språks nåværende tilstand begynner gradvis å forårsake bekymring: Mediaspråk er langt fra eksemplarisk, standard litterært.

Moderne russisk

Lingvister og forskere sier det heleendringer er naturlige og normale, det språket utvikler seg med samfunnet. På den ene siden er dette bra: talebegrensning og kliché, som var iboende i det muntlige litterære språket i Sovjetunionen, forsvant. Men på den andre siden høres slang, colloquies og utenlandske ord på skjermene. Lån fra fremmedspråk blir stadig mer, noe som er til skade for renheten til det russiske språket. Ja, tiden går framover, og språket endres sammen med samfunnsutviklingen, men en ting er å dekorere tale med utenlandske ord, og en annen er tap av tradisjoner og tap av innfødt kultur.

Russisk litterært språk er Pushkin arvog Lermontov - de store forfatterne som bidro sterkt til dannelsen og utviklingen, er det russiske litterære språket bærer av den store russiske kulturen, som ikke har noen analoger i verden. Det er nødvendig å bevare det og ikke la det kollapse under påvirkning av eksterne faktorer.

  • evaluering: