SØK

Definisjon, funksjoner og egenskaper av familien

I dag er det viktig å fremme på alle måterog styrke familieverdier slik at ethvert land og alle dets territoriale enheter tjener som et positivt eksempel på dannelsen og videreutviklingen av den aktuelle institusjonen som en sosioøkonomisk enhet i samfunnet. Familie tegn kan argumenteres fullt utFølgende verdier: co-management, rettferdig fordeling av budsjettet, anstendig opplæring av fremtidig generasjon, og så videre. Det vil være tilrådelig å vurdere alle aspekter ved instituttet i detalj.

En viktig faktor i sosialisering av samfunnet

Familie tegn

Hvis du analyserer i detalj familie- og ekteskapsskilt, kan det konkluderes med at denne institusjonener en relativt liten offentlig forening som ligger til grunn for slektskap, ekteskap eller adopsjon, som er nært knyttet til budsjettfondsmiljø, liv og gjensidig ansvar, derfor et kompleks familieforhold basert på biologiske forhold, lovlige normer og Adopsjonsordre (Foresats).

Instituttets historie er lik den faktiskemenneskets livsforløp som helhet. Dermed er konklusjonen at familien er en av de eldste kategoriene av sosial type. Det er viktig å merke seg at i den moderne verden markerer noen primitive samfunn familien som den eneste institusjonen som aktivt kan utføre sine funksjoner. Disse inkluderer stammene i Sentral-Afrika, Oseania, og folket i Norden.

Hovedtrekkene til familien

Tegn på en familie er ...

Naturligvis, med samfunnsutviklingen, gjennomgår ekteskap og familie noen endringer. Imidlertid forblir de etablerte faktorene i dette spørsmålet uendret. Blant dem er familie tegn som en sosialt viktig institusjon. Så, de grunnleggende elementene i den aktuelle kategorien er følgende:

 • Foreningen mellom en mann og en kvinne, har et formelt argument.
 • Ekteskap etter frivillig samtykke fra begge parter.
 • Livets samfunn som hovedforbindelse mellom familiemedlemmer.
 • Oppføring i et ekteskapelig forhold.
 • Ønsket om videre fødsel, sosialisering og selvfølgelig foreldre.

Basert på de angitte bestemmelsene, er det trygt å si det familie tegn redegjør fornuften for å tilordne detteInstitutt til de viktigste verdiene i samfunnet. På grunnlag av de presenterte poengene er det således mulig å danne et funksjonsfamiliesystem og velge et antall separate funksjoner som karakteriserer en sosial institusjon.

Fundamentelle familiefunksjoner

Tegn på familie og ekteskap

I henhold til tradisjonell klassifisering er det vanlig å utelukke følgende funksjoner som familien utfører i alle stadier av sin aktivitet:

 • Reproduktiv funksjon innebærer etablering av seksuelle forhold med den etterfølgende fødselen av barn. Den presenterte funksjonen er ledende, fordi den er ansvarlig for videreføring av arten.
 • Den økonomiske funksjonen er ådannelsen av felles verdier av materiell natur, housekeeping og organisering av livet. Dette bør omfatte kapitalforening, men i dag er det en tydelig tendens til ektefellens uavhengighet i materielle termer.
 • Den regenerative funksjonen taler om bevaring av generiske verdier og relikvier, samt overføring av erfaring fra eldre generasjon til yngre.
 • Den pedagogiske og pedagogiske funksjonen setterHovedmålet er implementeringen av anstendig moralsk og psykologisk utvikling av barn, gi dem utdanning, samt utdanning i moralske og etiske termer.

Tegn på en god familie

Tegn på en lykkelig familie

Kvaliteten på ytelsen til de ovennevnte funksjonenesnakker om graden av suksess for den dannede institusjonen. Det er derfor i samfunnet det er vanlig å klassifisere familier som velstående og slet ikke. Så det er tilrådelig å vurdere hovedmenyen tegn på en lykkelig familie:

 • Alle medlemmer er i kontakt med hverandre, og viktigst av alt - de vet hvordan de skal lytte til hverandre.
 • Tvisten tar hensyn til det enkelte familiemedlems mening.
 • Ansvar, samt relativ ansvar, deles mellom alle medlemmer av den sosiale enheten.
 • Familiemedlemmer støtter hverandre ikke bare i alvorlige tilfeller (for eksempel sykdom), men også i hverdagen.
 • Alle tror på seg selv og har tilstrekkelig selvtillit. I tillegg motiverer alle sine naboer og taper aldri tro på hans suksess.
 • Familien blir lært å respektere andre mennesker og prøver å ikke kritisere, om det er valg av venner eller retningen for å bruke fritid.
 • Familiemedlemmer har et felles sett med verdier, de vet deres rettigheter.

Hva mer?

positiv familie tegn er:

 • Tilstedeværelse av tradisjoner, kunnskap om sine røtter av barn.
 • Variasjonen og dynamikken i koalisjoner mellom medlemmer.
 • Å heve en optimistisk holdning til livet og alle dens aspekter, og dannelsen av en sunn sans for humor hos barn.
 • Å gi tilstrekkelig oppmerksomhet til livets åndelige rike.
 • Tilgivelse av nødvendig tid for underholdning og rekreasjon.
 • Oppmuntre til felles måltider (og noen ganger tilberedes).
 • Oppmuntring til altruisme (gratuitous handlinger rettet mot en annen person, skole osv.).
 • Dannelse av anstendige forhold for personlig vekst av hvert familiemedlem.
 • Eliminering av begrensninger når familiemedlemmer appellerer til støtte til hverandre eller til spesialister i den aktuelle kategorien.
 • Tegn på en sunn familie foreslå felles turist ellersportsaktiviteter. Det kan være en tur, en bowling tur, et treningsstudio eller basketball. I tillegg vil den vanlige helgen på hytta tjene som en fantastisk ferie, som bidrar til å styrke familien, ikke bare når det gjelder helse, men også i forhold til samspillet mellom medlemmene.

Typer familieorganisasjon

Tegn på en sunn familie

På grunn av den komplekse studien av familieinstitusjonenDet er flere typer organisasjon. Således, avhengig av ekteskapsformene, er det vanlig å skille mellom monogamiske familier, polygame familier, og også polygyni og polyandri. Hvis vi vurderer institusjonen etter ektefellens kjønn, så er det samme kjønn og motsatt kjønnsfamilier. En slik faktor, som antall barn, klassifiserer de aktuelle gjenstandene til infertile (barnløse), ett barn, småbarn, mellomstore barn og, naturligvis, store familier. Avhengig av sammensetningen er enkle (kjernefysiske) og komplekse (patriarkalske) familier skilt. I sin tur blir de første delt inn i elementær og kompositt. Hvis vi vurderer instituttet med utgangspunkt i å finne en person i den, så er det foreldre og reproduktive gjenstander. En slik faktor som familieinnkvartering innebærer at de klassifiseres i matrilokale, patrilokale og ikke-lokale. Og til slutt er det vanlig å avklare familier av en autoritær type, liberal og demokratisk, avhengig av type foreldre.

Funksjoner og problemer ved institusjonen av familien i dagens samfunnsfase

Hovedtrekkene til familien

Til tross for den raske gangen, den grunnleggende familie tegn forbli uendret. Likevel er særtrekkene til denne institusjonen gjenstand for noen tilpasninger, i tillegg er det i dag en tendens til vekst av problemer som er forbundet med den moderne samfunnets celle. Familiens viktige egenskaper i dag er dets kjernefysiske innhold (familiekjernen består utelukkende av kone, ektemann og barn), samt egalitarisme (grunnlaget for en slik familie anses å være like og frivillig, uavhengig av materielle beregninger og andres meninger, forening av en mann og en kvinne). I tillegg er den sosiale enheten eksogamous, det vil si at den følger forbudet mot ekteskap av ekteskap, og den "symmetriske" en hvor begge ektefeller jobber.

De viktigste problemene i den moderne familien

Tegn på en god familie

Blant de viktigste problemene som ofte oppstårPå det nåværende stadiet i samfunnslivet er det nødvendig å utarbeide en senere formasjon av sosial beredskap til å skape en familie, en økning i antall skilsmisser og omformingen av ekteskapet fra en økonomisk institusjon til en moralsk og juridisk (på grunn av den vitenskapelige og teknologiske revolusjonen). For å løse disse problemene bør det moderne samfunnet gjøre mye arbeid, for hvert år blir situasjonen bare verre. Alle vet at hvert par går gjennom flere utviklingsstadier (om personlige forhold). Overgangen fra et nivå til et annet er derfor i utgangspunktet ledsaget av en alvorlig krise som bare de klokste og sterke folkene kan overvinne. I dag er det umulige mulig. Så, du må tro og handle!

 • evaluering: