SØK

Finanspolitikken og dens komponenter

Hva er finanspolitikken?Først av alt er dette summen av alle tiltak rettet mot bruk av økonomi og relasjoner knyttet til fordelingen av nasjonal rikdom og inntekt. I tillegg refererer dette begrepet til gjennomføring av aktiviteter som er utformet for å bruke disse relasjonene slik at staten kan utføre sine funksjoner.

Hva er innholdet i finanspolitikken?

• For å sikre rettidig tilrettelegging av statlige aktiviteter, er begrepet finanspolitikk førstutviklet, målsett og mål definert.

• Den andre fasen er etableringen og konstant forbedring av en kompetent finansiell mekanisme.

• Tilstrekkelig styring av statens pengepolitikk, samt andre økonomiske enheter.

Det bør tas hensyn til at finanspolitikkenbasert på de strategiske prinsippene som bestemmer bruken av finans i fremtiden, og gir løsning på alle hovedoppgaver i landet. Sammen med dette bestemmer staten taktiske mål for bruk av økonomi. Disse hendelsene utgjør et enkelt kompleks, de er tett sammenflettet.

Hva er målene med statens økonomiske politikk?

• Opprette et mulig miljø for akkumulering og bruk av maksimalt antall økonomiske ressurser.

• Utvikling av en ordning med rasjonell og lønnsom bruk av økonomiske ressurser til staten.

• Bruk av økonomiske mekanismer for å stimulere ulike prosesser (for eksempel sosial eller økonomisk).

• Konstant oppdatering og forbedring av den finansielle mekanismen, slik at den overholder endring av mål og strategier.

• Opprettelse av et operativt, tilstrekkelig, praktisk økonomisk styringssystem.

Finanspolitikken er alltid nært sammenflettet med andre segmenter av økonomien: kreditt, penger og pris.

For å ta hensyn til resultatene av finanspolitikken ogFor å evaluere dem, er det nødvendig å vurdere hvor mye det tilsvarer borgernes interesser, sosiale samfunnsgrupper, om det har oppnådd alt som var betinget av de fastsatte målene.

Finanspolitikken er umulig uten en mekanismesom gir aktiviteter av enhver stat innen omfordeling av økonomi. En finansiell mekanisme er et spesialsystem utviklet av spesialister og fastlagt av staten, forener alle strukturer og typer finansielle relasjoner. Den inneholder følgende komponenter:

• former for ressurser og metoder for deres opprettelse,

• Lovverket for bevegelse av økonomi, Organisering av verdipapirmarkedet, Finansiering av bedrifter, Budsjettsystemet.

Finansiell mekanisme er delt inn i direktiv og regulatorisk.

Den første er opprettet for økonomiske relasjoner meddirekte deltakelse av staten. Dette inkluderer skatt og budsjettfinansiering, økonomisk planlegging, budsjettutgifter og full organisasjon. Ofte kan direktivmekanismen påvirke verdipapirmarkedet (bedrift), andre forhold som ikke har liten betydning for finanspolitikken generelt.

Reguleringsmekanismen fungerer der interesserStater er ikke direkte berørt, for eksempel i private bedrifter. Her regulerer mekanismen bare det generelle mønsteret for bruk av midler.

Hvilke mål innebærer finanspolitikken?

• Politisk.

• Økonomisk.

• Sosialt

Det bør huskes at den økonomiske politikken somEnhet av handlinger som er målrettet å nå mål, kan bruke mekanismer og teknikker for å løse problemer på forskjellige nivåer, fra verdensnivå til nivået på husholdningen.

Finanspolitikken kan være en klassiker, planlegging, politikk, regelverk.

  • evaluering: