SØK

Bevissthet i filosofi

Bevissthet og selvbevissthet i filosofien er komplisertBegrepene som mange problemer er knyttet til. Ja, i dag kan denne vitenskapen faktisk gi svar på mange spørsmål, men bevissthetsproblemet er fortsatt et mysterium som ikke så lett kan oppdages.

Bevissthet i filosofien er en totalitetmentale og sensuelle bilder. Perception er grunnlaget for bevisstheten. Fem sanser hjelper folk å orientere seg i verden. Perception er en prosess utvunnet i tide. Bare i øyeblikket når det blir et bilde, begynner vi å oppleve virkeligheten. Noen filosofer mener at dette bildet er bevissthet. Prosessen med å danne et slikt bilde er en prosess for å skille seg fra omverdenen. Etter å ha mottatt et bilde, får en person muligheten til å skille seg i den verden. Som er rundt det. Motstand er begynnelsen av selvbevissthet.

Bevissthet i filosofi

Mange flotte mennesker tenkte på dens essens. Bevissthetens filosofi er kompleks. I dag er filosofene helt sikre på at:

- bevisstheten eksisterer faktisk;

- den har en ideell natur Det er viktig å merke seg at denne stillingen er anerkjent selv av materialister, selv om de tror at grunnlaget for den ideelle bevisstheten fortsatt er viktig.

Filosofi, bevisstheten som er viktigproblemet, tilbyr forskjellige tilnærminger. Fysikk er en av dem. Denne tilnærmingen er ekstremt materialistisk. Ifølge ham er det ikke noe uavhengig stoff som bevissthet, siden det bare er produkt av materie. Bevissthetens essens kan forklares ved hjelp av fysikk.

Solipsisme er en annen ekstrem tilnærming tilløse problemet med bevissthet. Essensen av det er at bevisstheten til ethvert individ er den eneste pålitelige virkeligheten. Den materielle verden er bare et produkt av denne bevisstheten.

Mellom de beskrevne tilnærmingene er det et målidealisme, samt moderat materialisme. Den første innser at bevisstheten er knyttet til materie, men fortsatt er grunnårsaken. I andre tilfelle er bevisstheten anerkjent som en unik manifestasjon av materie, som gjør det mulig å gjenspeile seg selv. I vårt land er denne utsikten den vanligste.

Bevissthet i filosofien kan ikke forklares bare ved de tilnærminger som er beskrevet ovenfor. Ytterligere synspunkter bør utforskes for å forstå problemet.

På spørsmålet om bevissthetens opprinnelse:

- opprinnelsen er kosmisk;

- Absolutt alle levende organismer har bevissthet;

Bare mannen har bevissthet.

Den kosmiske utsikten er basert på det faktum atbevissthet er ikke avhengig av materielle bærere. Bevissthet er en gave av kosmos eller til og med av Gud. I hovedsak er det udelelig. Det er mange teorier basert på denne visningen.

Hovedideen som talsmennbiologisk synspunkt - dette er hva bevissthet er inneboende i alle levende organismer, da det er et produkt av levende natur. Ideen er basert på det faktum at:

- Livet til enhver skapning er ikke spontan, men domineres av visse bestemte lover. Det er ingenting ulogisk og meningsløst rundt;

- instinkter eksisterer ikke bare medfødt, men også ervervet;

- alle levende ting samler opp erfaring;

- dyr er også i stand til å utføre komplekse handlinger;

- dyr har en merkelig "moral"

I det tredje synspunktet som er nevnt ovenfor, er det sagt at bevissthet er iboende bare hos mennesker - dyr har utelukkende instinkter.

Bevissthet i filosofi er et viktig temaDet er usannsynlig at noen gang vil bli fullstendig avslørt. Det menneskelige sinn er noe begrenset, men stadig utviklet, og han søker å forstå alt som er virkeligheten.

  • evaluering: