SØK

Sosiale samfunnsinstitusjoner: rollen og funksjonene

Begrepet "sosial institusjon" har ulikeverdier avhengig av sammenhengen mellom tolkningen og vitenskapen som definerer den. Denne artikkelen vil fokusere på et sosiologisk syn. Til tross for at det eksisterer ulike definisjoner, er det generelt antatt at samfunns sosiale institusjoner er relativt stabile sett av normer, tro, verdier, statuser og roller som styrer noen områder av det offentlige liv.

sosiale samfunnsinstitusjoner

Usikkert er ikke bare verdienbegrepet. Rollen til sosiale institusjoner i samfunnet er forskjellig i hvert enkelt tilfelle. Nedenfor er en liste over hovedinstitusjonene og deres funksjoner. Generelt noterer forskerne at samfunnets sosiale institusjoner - erstatning av instinkter i det menneskelige samfunn,skapt i løpet av kulturutvikling. De tilfredsstiller de ulike grunnleggende behovene i samfunnet, og uten de viktigste, får livet i samfunnet en ekstremt vanskelig karakter.

Vi vender oss til klassifiseringen. De viktigste sosiale institusjonene i samfunnet inkluderer økonomiske, politiske, åndelige, familiegrupper.

rollen som sosiale institusjoner i samfunnet

Den økonomiske institusjonenes rolle er å sikreorganisering av økonomi, ledelse og effektiv utvikling. Eiendomsrelasjoner gir noen verdier (for det meste materielle) til en bestemt person eller organisasjon, slik at de kan tjene penger. Lønn som en sosial institusjon - lønn til arbeideren for arbeidet. Denne gruppen inkluderer også penger, markedet og mye mer.

Politiske institusjoner (hær, partier, domstol, stat, media, etc.) regulerer ethvert forhold til politisk makt i samfunnet.

Åndelige institusjoner (utdanning, vitenskap, religion, etc.) støtter moralske verdier i samfunnet og bidrar til videre utvikling.

Gruppen av familie og ekteskap er den viktigste forbindelsen i samfunnets struktur generelt, og oppdra og støtte hver enkelt person.

Alle grupper og sosiale institusjoner i samfunnet tettinterrelated og stadig sammenflettet, og dermed påvirker hverandre. For eksempel utfører staten funksjoner ikke bare politiske, men regulerer også økonomiske relasjoner, går inn i samfunnets åndelige sfærer.

grupper og samfunnsinstitusjoner

Sosiale samfunnsinstitusjoner er ikke strengt fastsatte permanente fenomener: de utvikler seg over tid, så vel som forhold mellom mennesker, kultur og andre faktorer.

La oss gå tilbake til spørsmålet om rolle og funksjoner.sosiale institusjoner. Forskere identifiserer fire (i tillegg til det ovennevnte), deres hovedoppgaver. Først og fremst er dette reproduksjon av medlemmer av samfunnet, bevaring av samfunnets kvantitative og kvalitative konstanser. Den andre er bevaring av kulturelle, åndelige, intellektuelle, industrielle og andre legater akkumulert over hele samfunnets eksistens. Den tredje funksjonen er heller notert av økonomer - samfunnets sosiale institusjoner er ansvarlige for produksjon, distribusjon og utveksling av materiale og andre varer. Sistnevnte er styring og kontroll av samfunnet, samt av hvert enkelt medlem (politisk språk).

Det er viktig å merke seg at det er en slik ting som en dysfunksjon av en sosial institusjon. Det kommer som et resultat av endringer i sosiale behov og tap av betydning for institusjonen i samfunnet.

  • evaluering: