SØK

Sosial status og roller, sosial prestisje

Hver person i samfunnet på samme tid virkeri flere roller. Hjemme kan vi være foreldre eller barn, på jobb - underordnede, i butikken - kjøpere. Sosial status er stedet for en person i samfunnet, i en hierarkisk struktur, som korrelerer med andres stilling.

Som hver person samtidig harFlere statuser, sosiologer har introdusert et generalisert konsept av "status sett". Dette settet inneholder hele settet av statuser til en bestemt person. For eksempel er L. Petrovsky (36 år) på samme tid: sønnen til foreldrene hans, far til sønnen, ektemannen, søsken, fetteren, bilføreren, salgssjef, kjøper i butikker mv. I hvert status sett er det en hovedstatus som en person identifiserer seg selv. Det er denne statusen som bestemmer sin livsstil, sosial sirkel, måte å oppføre seg på. For L. Petrovsky er dette instituttleder. De fleste identifiserer seg også primært av profesjonell tilknytning.

Typer av sosiale statuser er heterogene. Noen er uendret, andre forandrer seg i livet, og ikke alltid i henhold til menneskets vilje. Sosial status kan være:

  • medfødt;
  • oppnådd eller oppnådd;
  • foreskrevet eller tilskrevet.

Innfødte sosiale statuser ernasjonalitet, kjønn, rase. Noen ganger er det medfødte statuser som kan endres. For eksempel kan et medlem av den kongelige familien miste status hvis monarkiet blir til en annen slags stat.

Ervervede sosiale statuser endres ogdannet gjennom livet basert på individets evner, hennes ambisjoner og konkurranse. For eksempel, en student som oppnår eller ikke klarer å lykkes, en kjede av underordnede - en sjef - en stor leder, etc.

Det er den oppkjøpte statusen som oftest er knyttet tilkonsept av sosial prestisje. Sosial prestisje er betydningen at sosial bevissthet tilskrives ulike aspekter av folks liv. Høye sosiale roller (ledere, politikere, velstående folk etc.) regnes som prestisjetunge. Noen ganger er prestisje ikke avhengig av personlig innsats. For eksempel er skjønnhet ansett prestisjefylt. Imidlertid kan denne medfødte kvaliteten endres. I dag er det mange institutter av skjønnhet der du kan endre utseendet ditt, justere det for å passe til et aktuelt bilde i dag. Og utseende, som svarer til motetrender, og selve muligheten for å gjøre dyre plastikkirurgi i et samfunn anses ansett som prestisjefylt. Folk som jobber i store organisasjoner (for eksempel Rosneft, Gazprom, store banker) har et høyt omdømme. Smykker, advokater, leger, etc. betraktes som prestisjefylte. Personer med slike muligheter har yrker høy sosial prestisje.

Med begrepet sosial prestisje nært beslektetkonsepter av autoritet, respekt, offentlig innflytelse. Ønsket om høy sosial prestisje er berettiget av individets ønske om å hevde seg selv, for å oppnå sikkerhet, offentlig respekt. Prestige er ikke noe mer enn et hierarki av statuser anerkjent av samfunnet, fast i kultur, etablert i den offentlige mening. Dette er en slags magnet. En sterk sosial spenning dukker opp i den prestisjefylte statusens påvirkningssfære, de mest aktive, ambisiøse, forberedte individer er gruppert der. Prestisje med høy status påvirker signifikant selvbekreftelse og selvoppfattelse.

Foreskrevne sosiale statuser er tildeltmennesker, uavhengig av deres evner. Slike status kan arves, og noen ganger er det foreskrevet til folk uten tilsynelatende grunn. Det kan være medfødt, og kan bli anskaffet. Et levende eksempel på medfødte tilskrevne statuser er kaste systemet i India. Ervervet tilskrevet status - alder, frøposisjon, etc.

  • evaluering: