SØK

Markedsøkonomien er en spesiell og unik sosial organisasjon

En markedsøkonomi er en spesiell sosial organisasjon som er basert på læren om oppdeling av ethvert arbeid og betingelsen om at løveandelen av produksjonsmidlene har gått fast i private hender.

markedsøkonomi er

Hovedprinsippet for et slikt system er å jobbebare på seg selv, "hver mann for seg selv", blir alle tiltak tatt for å dekke sine egne behov. Men til slutt går de for å oppfylle andre folks behov. Til slutt viser det seg at hver enkelt person i en slik økonomi fungerer til fordel for andre mennesker.

En markedsøkonomi er et slikt system der noenMannen er ikke bare målet for de produktive kreftene, men også samtidig betyr det, samt verktøyet og betydningen av hele aktiviteten til systemet. Dermed styrer markedet hele det eksisterende systemet, styrer handlingene til hver av sine skruer, og som et resultat fungerer alt godt og jevnt. Det er imidlertid verdt å huske at markedsstyring ikke er basert på tvang eller vold. Markedsøkonomien er et område der staten og alle dens verktøy for sosial tvang ikke forstyrrer og ikke forstyrrer. Det beskytter bare markedet dersom de enkelte medlemmene plutselig begynner å handle til skade for det overordnede systemet og det harmoniske arbeidet i alle sine deler. Staten i dette eksemplet utfører funksjonen som garant for liv, rettigheter, privat eiendom, helse, beskytter folk og markedssystemet mot aggressive elementer, svindlere, kriminelle og eksterne fiender. En markedsøkonomi er en organisme som eksisterer i et spesielt miljø som staten skaper og støtter.

sosialt orienterte markedsøkonomi

Hvis vi vender oss til Marxs språk,En markedsøkonomi karakteriseres som en struktur der det ikke er underordnet et enkelt senter, det er ingen oppgaver etablert av en for deler av markedsmekanismen, og det er ingen underordnethet til en alene. Hvert element i et slikt system er gratis, opplever ikke noen påvirkning av despotismen. Hver person handler helt frivillig og velger sin egen rolle i den overordnede strukturen. Vel, markedet styrer allerede det bare og viser samtidig hvor det er bedre å bruke talenter og evner. Dermed dominerer kun markedet hele sosial og sosial struktur.

Det er imidlertid en organisasjon med mer menneskeligansikt - en sosialt orientert markedsøkonomi. Sannt, det bør ikke forstyrres eller forveksles med det ofte diskuterte systemet for sosial samhandling i verdenspolitikk og historie, hvor arbeidsdeling er til stede. Du kan kalle det annerledes (kommunisme, statskapitalisme, sosialisme), men eiendommen i den er sosial eller statlig. Saken er at markedsøkonomien (det vil si kapitalismen) på ingen måte er kombinert med sosialøkonomien. Det er umulig å bygge en symbiose av dem eller en blandet versjon, selv om slike forsøk ofte gjøres.

moderne markedsøkonomi

Moderne markedsøkonomi, selvfølgelig,tar hensyn til statens rolle. Den har til og med en viss eiendom, men dette faktum betyr ikke en blanding av kapitalistiske og sosialistiske systemer.

Tross alt endrer slike eiendeler ikke noen av hovedtrekkene i en markedsøkonomi. Alle bedrifter, all produksjon fortsatt spiller etter markedslover.

Bare markedet, ikke regjeringen, setter altDet tar sin plass og bestemmer hvem som spesielt vil bli påvirket av regjeringens tiltak, som vil bli mer skadet av skatter opphøyd av staten, hva som vil skje med produksjon og forbruk. Det vil si at markedet bestemmer konsekvensene og bestemmer vilkårene i spillet.

  • evaluering: