SØK

Tegn på det sivile samfunn

Sett med familie, nasjonal,moralske, religiøse, økonomiske, sosiale relasjoner og institusjoner er det sivile samfunn, og tegnene som kjennetegner de listede sosiale institusjonene, hjelper til med å åpenbare betydningen av denne definisjonen. Det sivile samfunn har visse funksjoner, og derfor er det en slags separat statlig institusjon. Attributtene til det sivile samfunn bestemmer den nødvendige og mest rasjonelle form for menneskelig eksistens, som er basert på en rimelig tilnærming og demokrati.

Hvis vi vurderer det sivile samfunn fra perspektivetstrukturell analyse, presenteres det som en kompleks og spesifikk opplæringsstruktur, som inngår i systemet for karakteristisk forening. En slik utdanning kan kalles kompleks fordi den består av ulike elementer, med unntak av staten som står i motsetning til samfunnet. Slike utdanninger anses å være spesifikke på grunn av tilstedeværelsen av en sammenheng mellom de deler som denne sammensetningen består av. De er bygget ganske annerledes enn i samfunnet og dets delsystem - staten. I sistnevnte kan man se overordnet underordinering, hierarkisk, vertikale bånd og tegn på det sivile samfunn, tvert imot, karakteriserer det fremfor alt ved horisontale, like og samordnede lenker.

For å gjøre det så enkelt og riktig som muligEn ide om hvilke funksjoner sivilsamfunnet er inneboende i moderne tider, kan du prøve å liste de strukturelle enhetene som danner disse funksjonene.

På området økonomi er slike strukturelle enheterer oftest private bedrifter, aksjeselskaper og andre fagforeninger, som er opprettet av borgere, og viser eget initiativ. På sosialområdet kan familien, kommunale myndigheter, overordnede på arbeidsplassen, politiske partier og andre organisasjoner skapt av samfunnet, private institusjoner for å utføre offentlig opinionsforskning betraktes som strukturelle enheter. I den åndelige sfære er strukturelle enheter institusjoner utenfor statens innflytelse, for eksempel kirken, samt mediene, som bidrar til å fremme ytringsfrihet, fri tanke, samvittighetsfrihet, frivillige foreninger innen vitenskap, kunst, etc.

Sentrale tegn på det sivile samfunn:

- Tilstedeværelse i samfunnet av private eiere av en bestemt produksjon;

- Aktiv utvikling og forgrening av demokrati

- Sikkerhet for borgere ved hjelp av den etablerte loven

- Et visst nivå av kultur av borgere.

Denne lille oppføringen gjør deg lurer påat hovedtrekkene i det sivile samfunn forutsetter at individet står overfor staten, ikke alene, men innenfor en bestemt offentlig institusjon.

Sivil samfunn, dets inneboende egenskaperbære verdien av en sivilisert rekkefølge. Det er viktig å alltid huske dette. Noen ganger er motstanden mellom begreper "tilstand" og "tegn på sivilt samfunn" utført langs veien til "bestilling - desentralisering og personlig frihet", kraftig skiftet til linjen "sammenheng - disintegrasjon". Dette endrer i stor grad det generelle bildet av det. I virkeligheten skaper tegn på det sivile samfunn en dobbel byrde: den forener individer i samsvar med forskjellen i deres grunnlag og:

1) sosialiserer dem i tillegg;

2) bidrar til fremveksten av solid samhørighet i samfunnet som helhet.

De viktigste strukturelle elementene i det sivile samfunn er:

1) selvbildede samfunn av mennesker basert på selvstyre. Disse inkluderer familie, forretningskorporasjoner, foreninger og andre foreninger i samfunnet;

2) totaliteten av relasjoner i samfunnet som ikke tilhører den statlige aktiviteten;

3) Personers personlige og arbeidsliv, deres moral og dannede tradisjoner;

4) sfæren av egen ledelse av organisasjoner av frie mennesker er beskyttet mot utvendig forstyrrelse av regjeringen.

Disse elementene i vitenskap er sett fra punktetsyn på sosio-politiske kategorier eller som uavhengige statlige juridiske institusjoner som danner skiltene til det sivile samfunn.

  • evaluering: