SØK

Problemene med filosofi som en måte å forstå verden på

Filosofiske problemer som en integrert delMenneskets kulturer handler fremfor alt om verden som en helhet som kan gripes av grunn. De angår hva som er, hvordan det eksisterer og hvordan det utvikles. Tenkere prøver å finne ut kunnskapsmekanismen og svare på spørsmålet om hvordan forståelsen er mulig. Ikke mindre viktig er menneskeproblemet - hans personlighet, forhold til andre mennesker, det offentlige liv, historie, den åndelige verden som er skapt av ham. Samtidig er formuleringen av disse spørsmålene knyttet til en viss subjektivitet, siden en person er en følelsesmessig og følelse av å være og forsøker å finne meningen med livet som tilsvarer sin egen måte å oppleve verden på.

Filosofiske problemstillinger er direkte relatert til emnetdenne merkelige vitenskapen. De gjennomsyrer alt liv, og spesielt menneskehetens kultur, både fra teoretisk og personlig synspunkt. Det er derfor filosofisk tenkning, som ligger ganske langt fra den såkalte vanlige personen, i praksis omhandler de samme vanskelighetene som alle mennesker stadig overvinter gjennom livet, noen ganger ikke klar over det. Tross alt er denne ideologien veldig paradoksal, det kan anses nødvendig og unødvendig, og livet uten det er både mulig og umulig. Forståelsen av dette faktum begynner fødselen av den riktige filosofiske bevisstheten. Tross alt er denne vitenskapen ikke et bestemt system av kunnskap som overføres fra ett paradigme til et annet. Det er en indre handling av tenkeren selv, i en viss grad knyttet til indre handlinger av andre mennesker som er forpliktet til det samme.

Putting foran ulike problemer av filosofi,dets forskjellige klassikere uttrykte ofte sin tilbøyelighet til en annen transcendent virkelighet, men de kunne aldri si sikkert om denne andre verden eksisterte eller ikke, og hvordan lik den var i vår daglige virkelighet. I motsetning til religion tror filosofien ikke, det spør bare, tillater og underbygger. Hun avslører ikke hemmeligheter, men er overrasket over dem, og stopper ved dette. Dette er et helt humanitært fenomen, og derfor er dets sannheter ikke innenfor eksakte formler eller eksperimenter, og metodene til den naturlige eller matematiske vitenskap er for de beste hjelpemetodene for den.

Specificiteten av filosofiske problemer uttrykkes ogsåi et så interessant paradoks. Dette kulturområdet handler blant annet om de naturvitenskapelige problemene, og bruker til og med samme terminologi, men hvis en fysiker, som snakker om atomer, betyr atomer, er det filosofen som rettferdiggjør sin verdenssyn med hvordan en person burde leve i den. Selvfølgelig inneholder definisjonen, som de gamle sa, "visdommens kjærlighet" mange motsigelser, og dette fenomenet gjenspeiles i filosofiens historie. Derfor er språket i denne vitenskapen ikke bare en måte å kommunisere og uttrykke tanker på, men også en grunnleggende kategori av å være, muligens uavhengig av mennesket selv.

Ærlig, problemet med utvikling i filosofiDet ser ut til oss ikke bare i forståelsen av hvordan verden rundt oss ble dannet, oppsto og kommet til den moderne staten, men også ved at denne grenen av menneskelig kunnskap i seg selv bare er en filosofisk historie. Hvis vi ønsker å lære å tenke på en måte å omfavne universet som helhet, må vi gå til en bestemt tenker og etterligne ham. Men likevel har vi muligheten til ikke bare å bruke ideene til våre samtidige, men også hele visdommen av vise menn som levde for oss eller bosatt i andre land, fordi deres tekster, ordene de skrev, til en viss grad reflekterer prosessen med deres arv og formidler hva de ønsket å fortelle oss.

Dermed er problemene i filosofien utgitt ogDe er løst ikke bare i de teoretiske formuleringene av denne kunsten å tenke, men også i sin historie. Tenkeren og historien av ideutviklingen er som to manifestasjoner av samme prosess: man setter opp sine konsepter, og den andre sin egen forståelse av andres teorier, og begge trenger meget alvorlig kreativ innsats. Og selve bekjennelsen med filosofiens historie krever engasjement og mot. Tross alt er dette en spesiell verden som det er umulig å kaste ut et enkelt ord eller slette forfatteren. Verden av ideer og erfaringer, teoretiske konstruksjoner og til og med mystiske ekstaseer. En overraskende kompleks, polyfonisk og grenseløs verden som er så interessant å lære.

  • evaluering: