SØK

Åndelig verden av personlighet: konsept og komponenter

Et slikt konsept som en åndelig verden av en personstadig på hørsel. Og det ser ut til at alle intuitivt forstår at denne delen av livet vårt er veldig viktig og bør utvikles. Men få mennesker kan gi en klar definisjon av dette konseptet. Det er ingen slik person som en gang ikke tenkte på hans åndelighet, om hans utvikling og meningen med hans vesen. Det er den åndelige komponenten som gjør oss forskjellig fra dyr.

åndelig verden av personlighet
Vi forstår konseptet

Faktisk kan en åndelig verden av en person væredefinert som kjernen til hele menneskets psyke. Hva danner dette aspektet av vår personlighet? Utvilsomt er dette den uløselige forbindelsen til mennesket med samfunn og kultur. I sosialiseringsprosessen, dannelsen av individet som en del av samfunnet, oppnår faget visse tro, idealer, åndelige verdier. På spørsmålet om hva som er menneskets åndelige verden, gir filosofi et veldig bestemt svar. Dette er en mikrokosmos av personlighet, dens indre verden. Den spesielle verden av en person reflekterer på den ene side sine unike, unike egenskaper, og på den annen side - noen øyeblikk som forener individet og samfunnet.

Sjel og ånd

åndelig verdens personlighet verdenssyn
Når filosofer studerer den åndelige verden av en person,Først og fremst betyr begrepet sjelen. I den gamle filosofien ble det ansett som grunnlaget for fremveksten av vilje, tanker, følelser, siden den fysiske kroppen ikke kunne være deres årsak. Senere ble sjelen sentrum for menneskelig bevissthet, forvandlet til sin indre verden. Begrepet "ånd" ble ansett som motivets sinn og den "åndelige verden av mennesker" - som assimilering av gammelt og skapelse av nye kreative idealer om mennesket. Åndelighet innebærer nødvendigvis moralens eksistens, og individets vilje og sinn er selv moralsk orienterte.

Verdenssyn som grunnlag for åndelig liv

Tro, kunnskap, verdenssyn, følelser,evner, behov, orientering og ambisjoner representerer hverandres åndelige verden. Verdenssynet her har en spesiell posisjon fordi den inneholder det komplekse systemet til individets syn på verden. Det er først og fremst lagt i prosessen med sosial dannelse av individet, og inkluderer synspunkter som deles av landet, generasjon, religiøst samfunn, sosial klasse av emnet. Worldview -

menneskelig åndelig verdensfilosofi
Disse er ikke bare lærte verdier og normer, ikkebare lagt normer for atferd. Det er også en vurdering av den omkringliggende virkeligheten. En person ser på verden gjennom prismen av hans overbevisning, utgjør sin egen mening og bygger oppførsel i samsvar med disse verdiene og normer. Dermed er verdensbildet grunnlaget for menneskets åndelige verden.

konklusjon

Så, den åndelige verden av personen ser ut til ossi form av den uadskillelige sammenkoblingen av individet og det kollektive, det sosiale og det personlige i mennesket. Den er basert på verdensbildet som et komplekst sett av tro, idealer og normer for oppførsel som læres i sosialiseringsprosessen. Worldview inkluderer individuelle preferanser og gruppens normer. Menneskets åndelige verden er bestemt av moralsk orientering av følelser, tanker og vilje til motivet.

  • evaluering: