SØK

Det er banalt: meningen med et ord, bruken i en tale

Mange bruker ofte i samtaleuttrykket "trite". Betydningen av ordet er ikke kjent for alle. For å kunne korrekt formulere tankene sine, er det nødvendig å nærmere angi hvert uttrykk i den konstruerte setningen.

Bruk i tale

Det er banalt. Betydningen av ordet er definert i flere ord: vanlig, dum, naiv, lenge kjent. Også i tale, bruk som et substantiv - "banalitet", og også adjektivet - "banalt" er tillatt. Disse ordene er tatt for gitt ting.

trite mening av ordet

Data om ordlisten av utenlandske ord

For å bestemme opprinnelsen til uttrykket"trite", meningen med ordet er verdt å søke i en utenlandsk ordbok. Opprinnelsens opprinnelse ligger i fransk ordforråd: "banal" fra middelalderen. "bannum" - offentlig kunngjøring). I middelalderen bestemte et slikt uttrykk alle fordelene som vassalen ble gitt til permanent bruk som en plikt. Så begynte de å ringe banale alle de vanlige og slitte tingene av generell bruk, har kommet til uttrykk med denne holdningen.

Eksempler med forklaring

Betydningen av ordet "trite" er lettest å vurdere på reelle eksempler:

  • "Dette er veldig corny!"- Dette uttrykket brukes til å referere til en typisk situasjon som ikke skiller seg ut for sin unike. De tradisjonelt banale øyeblikkene i livet har samme algoritme og gjentas periodisk.
  • "Du snakker om trivielle ting!"- Denne situasjonen karakteriserer den vanlige dialogen når en av samtalerne uttaler høyt ting som allerede er kjent forut av alle og ikke krever konstante påminnelser.
  • "Hvor trivielt er det skrevet!"- Et slikt svar kan høres om skriftlig arbeid. Det betyr at essensen av fortellingen ikke er rosin og avviger ikke originalitet. Ofte blir slike artikler skrevet på en mal og beskriver slått situasjoner og setninger uten å ha noen tanker for refleksjon.

meningen med ordet er corny

Antonymer og synonymer

"Trite" - betydningen av ordet har fleredefinisjoner med en mening. Synonymer av saken er adjektiver: velkjent, uten originalitet, uinteressant, vanlig, slått og andre. Motsatt ord: spesiell, uvanlig, sjelden, unik, spesifikk, enestående, original. Kunnskap om synonymer og ordsymboler letter prosessen med å bygge en setning, og bidrar også til å diversifisere ordforrådet. Å øke nivået av leseferdighet er grunnlaget for nasjonal perfeksjon.

  • evaluering: