SØK

Hvordan analysere bildet?

Beskrivelse av et portrett, stilleben eller annetkunstverk til formålet er utviklingen av kunstnerisk tenkning. Analysen er også nødvendig for å bekrefte forfatterskapet og bestemme tidspunktet for maleriet.

Før du lærer å forstå kunst,du må lære språket selv. Tross alt vil ingen noensinne klandre analfabeter for ikke å sette pris på skjønnheten i litteraturen, fordi det for forståelse er klart klart å lære å lese. Dette er hva Max Fry skrev i sin bok. Et nært bekjentskap med bildens struktur og kunstopplevelsesloven vil bidra til å aktualisere en persons forskningsposisjon, takket være at han vil kunne forstå selvstendig betydningen av maleriet, for å mestre den kunstneriske tenkningen.

I ferd med å lære i kunstskoler, ivanlige skoler i klasserommet kunststuderende lærer om arbeidet med ulike kunstnere, trender og stiler av kunst. Samtidig er det viktig ikke bare å høre når læreren snakker som en vanlig foreleser, men også å prøve å analysere bildet selv, for ikke bare å uttrykke sin struktur, men også innholdet, for å dele forståelsen av bildene.

Når det gjelder oppfatning, bør det sies detanvendt på kunstneriske arbeider, avhenger denne prosessen ikke bare på forberedelsesnivået, men på den generelle kulturen, livserfaring og assosiative evner. Det finnes også generelle lover som ikke er direkte avhengige av de enkelte personers kvaliteter.

Analyse av bildet, organisert i akademiskinstitusjon, bør være et godt teoretisk grunnlag for selvstendig kunstnerisk aktivitet, noe som ytterligere vil stimulere behovet for studenter i en mer meningsfylt oppfatning av virkeligheten, samt fremme selvbestemmelse og sosiokulturell tilpasning.

Å utføre en kvalitativ beskrivelse av stillebeneller andre kunstverk og abstrakt fra plottoppfattelse, er det nødvendig å være oppmerksom på at bildet ikke bare er et vindu til verden, men et visst plan som kunstneren kan skape en illusjon av plass ved hjelp av ulike malingsverktøy.

Av denne grunn er det først nødvendiganalysere de grunnleggende parametrene til arbeidet. Det er viktig å estimere størrelsen på bildet, dets format, utførelsesteknikken. Vurder hvor langt produktet er best oppfattet.

Så innebærer analysen av bildet overveielseplott arbeid, sjanger. Dette kan være et still liv, landskap, portrett, animalistisk, mytologisk, husstand, historisk, religiøs sjangre. Du må også forsøke å bestemme artistens intensjon. Hvilket problem ville han løse ved å skrive dette arbeidet? Hva er graden av naturalisme eller konvensjon? Også en viktig del av noen kunstverk er sammensetning. Det kan være statisk, dynamisk eller balansert. Det er nødvendig å vurdere forholdet mellom plass og bakgrunn på lerretet, synsvinkelen som kunstneren valgte. Kanskje han prøvde å engasjere folk i samspill med bildet, eller seeren forblir bare en utvendig skaperen. Vurder hvor godt bildet viser de objekter som er avbildet, silhuettene, hvor verdifulle de er i seg selv.

Det er også mange aspekter sommå ta hensyn. For eksempel, hvor detaljert er bildet, hvordan overføres fargen, hvilke farger råder og så videre. Nå vet du på en svært generell måte hvordan analysen av bildet er gjort. Men husk at prosessen avhenger stort sett av din egen oppfatning og er individuell.

  • evaluering: