SØK

UTII: tidsfrister og fordeler av skattesystemet

Systemet ENVD deadlines jevntfordelt gjennom hele året. Totalt erklæringer er innlevert fire ganger per år. UTII er en enkelt skatt på beregnet inntekt. Slike beskatning virker bare for enkelte forretningsområder. Alle andre deltakere i forretningsområdet tvinger seg enten til å være tilfreds med den generelle skatteformen, eller å flytte til en forenklet.

Den første fristen for innlevering av en UTII-erklæring er 20. april. Å forsinke innlevering av rapporter er ikke verdt det, fordi dette kan bli fulgt av alvorlige problemer med FTS. Frister for rapportering UTII er hver tredje måned i en strengt definert periode. April, juli, oktober og januar er perioder når det er på tide for entreprenører å utstede en erklæring. For ikke å forstyrre fristen for UTII, kan du bruke praktiske Internett-tjenester og omdirigere de ferdige erklæringene i elektronisk form direkte til skatteservice. Men hvis du ikke kan bruke Internett, kan du også sende et forseglet dokument via post.

Brevet går lengre, men trenger ikke å brukeTid å sende inn erklæringen personlig. Ved UTII er tidsfristerne stramme, men det er også visse tilbakemeldinger. Ikke misbruk dem. Det er bedre å arkivere dokumenter tidlig, slik at det senere ikke er noen nødssituasjoner. Slike aktiviteter som varehandel, biltransport, catering, bilreparasjon og lagring faller under UTII-systemet. Også her kan tilskrives alle bedrifter som er på veterinærområdet. Husholdningstjenester er nødvendigvis gjenstand for UTII. Eiere av komplekser og arealer til leie er inkludert her. Dette er selvfølgelig ikke en komplett liste.

Finn ut nøyaktig om noe område er underlagtUTII, du kan beskatte. Det er bedre å gjøre dette før du registrerer en juridisk enhet eller individuell gründer. Ved UTII er fristen for hvert år det samme. De endres ikke. Og i selve formen av arkiveringsdeklarasjoner, varierer lite. Beregning av UTII skyldes koeffisientene. Den grunnleggende lønnsomheten til selskapet blir multiplisert med verdien av den fysiske indikatoren, og deretter med to koeffisienter. Den første indikatoren (K1) er satt ved lov. Den andre (K2) bestemmes av typen aktivitet og kule.

Skattesatsen finnes i skattekoden. UTII pålegges entreprenører uten juridisk enhet. Denne form for beskatning er veldig praktisk i utgangspunktet for grunnleggerne av bedrifter. Det gjør at du kan spare på betalingen til skattemyndighetene for å kontrollere kontrollen over organisasjonens aktiviteter. Dermed fjernes også en rekke forpliktelser fra skattetjenester.

UTII fjerner forpliktelse fra skattebetalerenBetal en rekke andre skatter som må betales av gründere som opererer på en annen skattebase. Fra enkelte skatter er det likevel ikke bedrifter som er på UTII-skattegrunnlaget. Dette for eksempel statens plikt, samt toll og avgifter. Representanter for denne gruppen betaler også landskatter, avgifter til kjøretøyets eiere og andre former for skatt. Derfor er det ikke nødvendig å anta at den enkelte skatten på beregnet inntekt unngår alle andre avgifter og er en av de enkleste. Til tross for at det er veldig praktisk, har det sine ulemper.

Det er verdt å merke seg at flatskatten er pensravedliv. Verdien er beregnet på grunnlag av regionen, bosetningen og distriktet, samt plasseringen av selskapet. Vanligvis betaler bedrifter som ligger i store byer, i sentrum, en høyere skatt, men samtidig er antall klienter også på riktig nivå. I tillegg er prisene på disse stedene aktuelle. Varenes natur er også viktig. Et produkt som brød, som er i konstant etterspørsel, vil selvsagt innebære en høyere prosentandel enn andre grupper av produkter eller tjenester.

  • evaluering: