SØK

Fremover er ... Spesifikasjon og typer kontrakter

Fremover er en kontrakt som eren slags avtale mellom de to partene, som fastsetter levering av den underliggende eiendelen. Hovedpunktene i avtalen diskuteres før kontrakten inngås. Gjennomføringen av kontrakten utføres i henhold til klart definerte kriterier og i tide. Kontrakten krever ikke kostnader fra motparter, med unntak av provisjoner knyttet til gjennomføring av kontrakten når de engasjerer mellommenn. Fremover kan kalles en futureskontrakt, som ikke er stengt av en clearing-mekanisme til utløpet, og leveringen likevel fant sted.

Forward Kontraktspesifikasjon

videresend den

Videresending er en kontrakt hvis formåler realiseringen av det faktiske salg eller kjøp av en bestemt eiendel. Avtalen gir deg mulighet til å forsikre leverandøren eller kjøperen om en uventet verdiendring av den underliggende eiendelen. Motparter er alltid gjenforsikret mot uplanlagte utviklinger. Konklusjonen av avtalen utelukker muligheten til å utnytte en gunstig situasjon. Før en avtale inngås, bør motparter analysere informasjon om partnerens omdømme, samt avklare solvensen. Dette vil unngå en situasjon der en av partene ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser på grunn av konkurs eller ond tro.

Partnerskapsmål

fremover er en sikkerhet

Forward er et unikt partnerskap format,som brukes til å tjene penger på forskjellen i priser på den underliggende eiendelen. En person som åpner en kort posisjon, forventer å redusere verdien av eiendelen. Motsatt side, satsing på eiendomsvekst, åpner en lang posisjon. Forward tilhører kategorien av individuelle kontrakter, som bestemmer den lave likviditeten til det sekundære markedet og den manglende utviklingsgraden. Et bemerkelsesverdig unntak er valutamarkedet. En forward er en transaksjon, hvor begge parter godtar verdien av eiendelen akseptabelt for dem. Denne prisen kalles kostnaden for levering. Det forblir statistisk i hele avtaleperioden. Det er også begrepet "forward price", som er verdien av en eiendel over en viss tidsperiode. Annet navn er leveringsprisen som er nevnt ovenfor. Det er etablert ved en kontrakt som er inngått på et bestemt tidspunkt.

Den juridiske siden av problemet

fremover er en avtale

I samsvar med loven er fremsendelsenet arrangement som resulterer i faktisk levering av varer. Formålet med avtalen kan være en verdifull egenskap som er tilgjengelig. Henvisningen til den virkelige eksistensen av et aktivum bør på ingen måte begrense selgerens evne til å inngå en kontrakt og selge varer som vil bli fullført eller opprettet i nær fremtid. Gjennomføringen av kontrakten utføres etter en klart definert tidsperiode. Beregning etter avtale og leveringsforpliktelser blir ikke realisert umiddelbart, men etter utløpet av en angitt tidsperiode. Handel med kontrakter utføres innenfor rammen av over-the-counter markedet. For at avtalen skal finne sted, må det være aktører på markedet som ønsker å kjøpe og selge en viss andel av en eiendel.

Risikosikring

fremover er en kontrakt

Fremover er et universelt mottaksformat.spekulativ fortjeneste, som gjør det mulig å sikre profesjonell risiko sikring. Prisen på en eiendel på en terminkontrakt vil alltid avvike fra verdien av en eiendel på en kontantkontrakt. Den endelige kontantekvivalenten til et produkt kan bestemmes både i prosessen med å inngå en kontrakt og allerede i fase av implementeringen. Gjennomsnittlig verdi av eiendelen på kontraktstidspunktet er bestemt på grunnlag av aksjekurser for varene. Prisen er et resultat av en grundig analyse av situasjonen på markedet. Deltakerne i transaksjonen gjør en slags prognose, med tanke på alle faktorer som kan påvirke endringen i sitater. Betraktet noen av utsiktene for bevegelsen av prisplanen.

Differensiering av Fovard

En forward er en sikkerhet som gjør at spekulanter kan tjene penger. I prosessen med markedsutvikling ble det dannet en viss oppdeling av kontrakter i to kategorier:

  • Leveransen.
  • Beregnet eller ikke leverbar.

Resultatet av leveringskontrakter erlevering av varer og avtale om dette på forhånd. Gensidig oppgjør utføres ved å betale en motpart til en annen produktprisforskjell eller et forhåndsbestemt beløp. Alt avhenger av vilkårene i kontrakten. Avregningsavtaler gir ikke endelig levering av varene. Kontrakten er utelukkende med det formål å betale av den tapende parten forskjellen i prisen på en eiendel som ble dannet på et bestemt tidspunkt. Forskjellen i verdien av den underliggende eiendelen kalles vanligvis variasjonsmarginen, og den beregnes ut fra den faktiske prisen på varene på utvekslingen.

  • evaluering: