SØK

Egenskaper som følger med eiendomsskatt

En person som eier en eiendom - en leilighet, landsted eller hytte i tre år eller mindre må betale eiendomsskatt. Det vil være lik 13 prosent av beløpet sommer enn 1 million rubler. Tatt i betraktning at eiendommen i landet er dyrt, vil den respektive skatt ikke være liten. Jeg fokuserer på det faktum at skattebeløpet beregnes ut fra nettoresultatet. Netto fortjeneste er beløpet som gjør forskjellen mellom kjøpesummen og salgsprisen i fremtiden.

Hver person som kjøper og selgerleiligheter, bør være klar til å samle inn dokumenter, deretter gjennom et eiendomsmeglingskontor, annonsere det, og i tilfelle det er en kjøper, vis det. Mange, inkludert noen realtors, tror at skatt på salg av fast eiendom er begrenset til 13 prosent. I virkeligheten er beskatning et mangesidig konsept.

Les nøye 224-artikkelenSkattekode i Russland, vi lærer, skattesatsen er virkelig lik 13 prosent, men den har tillegg. Faktum er at artikkelen sier at hvis en person ikke er bosatt i Russland, må han betale 30 prosent skatt på salg av fast eiendom fra forskjellen mellom kjøp og salg av leilighet. Spørsmålet om statsborgerskap i denne situasjonen er ikke relevant. Det viktigste er at personen som er gjenstand for skattefradrag, skal være i Russland i minst seks måneder. Derfor er konklusjonen at når en person selger eiendom, med mer enn 183 dager i utlandet, vil en person ikke anses som bosatt, og derfor vil skatt på salg av fast eiendom være 30%.

Å være en skatt bosatt i Russland, og haEiendom i mer enn tre år, er en person ikke skattepliktig. Hvis varigheten er mindre enn tre år, så blir renten i hvert fall redusert med fradragsberettiget skatt. I dette tilfellet vil beløpet av skattesatsen ikke overstige 1 million rubler.

For eksempel, å eie en leilighet i et og et halvt år, og selge det for en million åtte hundre tusen rubler, vil bare 800 000 rubler bli skattlagt.

Dersom transaksjonen er foretatt av juridiske personer, vil skatt bli belastet på fortjeneste og verdiøkning. 20% og 10%, henholdsvis.

Tidligere, samt nye eiendomsskattersørge for følgende situasjon. Hvis eiendommen er i felles bruk, bør nettoresultatet fordeles på antall eiere. Og da betaler hver eier 13 prosent av skatten.

eksempel: to personer kjøpte en leilighet for ni hundre tusen rubler, etter 12 måneder solgte de den for to og en halv million. Gitt at prisen for å kjøpe et hjem var mindre enn en million, kan du bruke fordelen knyttet til å kjøpe en leilighet verdt mindre enn en million. Det viser seg denne situasjonen: fra to og en halv million trekke en, divider den med antall eiere, det vil si to og multiplisere med 13 prosent. Det viser seg at det er 97,5 tusen rubler, som vil representere en skatt på salg av fast eiendom til hver eier.

Selge en annen leilighet under utførelse, er skattebetalingsordningen den samme som for boliger på annenhåndsmarkedet.

Hvilke dokumenter skal sendes til skattemyndighetene:

  • dokument på kontrakten og salg av fast eiendom;
  • sertifikat som bekrefter at leiligheten eller annen eiendom eies av selskapet i tre år eller mer
  • et dokument (vanligvis kvittering) som bekrefter at midlene ble mottatt i sin helhet
  • resultatregnskap, laget i to eksemplarer.

Hver eiendom selges skatt er betalt.år uten å vente på fristen for innlevering av resultatregnskapet. Du vil bli varslet av de føderale kontrollmyndighetene. Som nevnt ovenfor, i tilfelle av ikke-betaling av skatter, vil straffene bli pålagt overtrederen. Straffen er ganske stor, og kan være 20% av skattebidraget.

  • evaluering: