SØK

Regnskapsdokumenter

Alle økonomiske og finansielle operasjoner,som forekommer hos dette eller det aktuelle foretaket, reflekteres i materielle objekter med innspilt informasjon. Dette er regnskapsdokumenter, uten hvilke det er umulig å utregne aktivitet. De er hovedlinken i systemet for kontroll over lovligheten av ledende operasjoner, bevegelse av vare- og materialverdier, bevaring av eiendom, ferdige produkter og omløp av penger.

Aktualitet og korrekthet av samlingen deresdirekte påvirker den generelle kvaliteten på regnskapet. Dokument sirkulasjon i regnskap er bevegelse av dokumenter fra begynnelsen av samlingen til fullførelsen av gjennomføringen. Det er regulert av en spesiell tidsplan for kompilering og overføring av dokumentasjon og avhenger av antall heterogene transaksjoner som produseres i prosessen med økonomisk og finansiell virksomhet. Jo flere butikker, tomter, produkttyper i bedriften, desto større vil antall forskjellige dokumenter bli involvert i det.

Det er flere regnskapsdokumentertyper: primær (regnskap), finansiell, oppgjørs-monetær, organisasjons-administrativ, statistisk. Dokumenter med informasjon registrert i dem sikrer opphopning, sikkerhet, mulighet for overføring, gjenbrukbar bruk. De utfører funksjonen av kontinuerlig regnskap.

De vanligste regnskapsdokumentene er:

- utsagn, innkommende og utgående ordrer for betaling av penger fra kasserens kontor

- betalingsordrer

- varekontroller, konto og inntektsfakturaer;

- fullmakt, kontrakt

- kontoer

- Utførte handlinger og aksept-overføring av varer

- dokumentasjon for utstedelse av materielle verdier

- ordre, ordre, revisjonshandlinger, forklarende notater og notater, møtedokumenter, tjenestebrev, oppdragsgivere.

Alle av dem er forskjellige i naturen. Ved å signere regnskapsdokumenter påtar seg hver ansatt ansvaret for at designens hensikt er hensiktsmessig, påliteligheten av informasjonen som reflekteres i dem.

Regnskapsdokumenter kan deles inn i 3 grupper:

- innkommende

- utgående;

- internt.

Innkommende meldinger mottas i en strøm av dokumenter ogbehandlet av en spesialarbeider. Etter å ha mottatt og verifisert riktigheten av opprettelsen og registreringen (tilstedeværelsen av sel og underskrifter), blir de sortert i uregistrert og registrert og sendt til de aktuelle avdelingene. Regnskapsdokumenter, som regel, er ikke registrert. Regnskap mottar også mye data fra andre strukturelle enheter.

Videre behandling av informasjonsbærerehar sine egne detaljer. De mottatte dokumentene overføres til den ansatte, for hvilken det aktuelle arbeidsstedet er fastsatt (materiell eller økonomisk aktivitet, lønnsberegning og andre).

Medarbeider sjekker fullstendigheten og korrekthetenregistrering av hoveddokumentet, nøyaktigheten av å fylle ut detaljene, lovligheten av operasjonen, logisk sammenkobling av indikatorene. Aksepterte dokumenter systematiseres i kronologisk rekkefølge (etter datoer) og består av kumulative uttalelser (minnesordrer) eller i regnskapsregister.

Ordren av regnskapsformen for akkumulerende dokumenter er definert i regnskapsinstruksjonen.

Registrering av organisatorisk og administrativ informasjon utføres i henhold til reglene for utarbeidelse av offisielle dokumenter.

Kontrollere og sende utgående data gjøres i den generelle strømmen gjennom sekretæren eller kontoret.

Ved sending, kontroller dokumentets korrekthet (tilgjengeligheten av dato, forsegling, signatur, alle sider, adressatets riktighet).

  • evaluering: