SØK

Gratulerer med jordbruksdagen, beskrivelse av ferie og tradisjon

Hvert år i midten av oktober feires dagen.arbeidstaker innen jordbruk og industri. Denne bransjen er viktig i alle land. Folk i alle byer anser denne dagen for å være avslutningen av sesongarbeidet i landhus, gårder og hager.

Funksjoner av ferien

Gratulerer med Landbruksdagen utnevntde menneskene som er relatert til næringen. Ferien feires om høsten, siden i denne perioden er alle landverkene ferdigstilt. Hver ansatt i landbruksbedrifter og sommerboer kan hvile til begynnelsen av våren, og få styrke før starten av den nye sesongen. På denne dagen opplever mennesker glede eller skuffelse. Denne følelsen avhenger av hvor mye høst det var mulig å samle denne sesongen. Værforholdene kan påvirke føtal vekst. Spesielle gratulasjoner på jordbruksdagen mottas av arbeidere som var i stand til å få et stort lager av høsten.

gratulerer med jordbrukets dag

Landbruksindustrien spillerstor rolle i vårt land. Folk vokste avlinger fra gammel tid. Når det ikke var anledning til å kjøpe mat, ble høsten den eneste kilden til mat. Foreløpig er populariteten og verdien av denne bransjen redusert. Derfor, fra den unge generasjonens munn, er det sjelden mulig å høre gratulerer på jordbruksdagen og prosessindustrien. Men ferien eksisterer, og i dag er det offisielt.

Hvordan gratulere på denne dagen?

På denne dagen, gratulerer med dagen for landsbygdagårder er mottatt av industriarbeidere i Russland og Ukraina. Hver av dem snakker hyggelige ord og uttrykker takknemlighet for dette betydelige arbeidet. Det er også en gratulasjon på jordbruksdagen fra kapittelet for hver arbeidstaker. Dette gjelder ikke bare for de som arbeider i landbruket, men også for de som behandler de dyrkede fruktene. Sanger og dikt høres til de som i noe vær fra begynnelsen av vår til midt på høsten er engasjert i såing og høsting, samler frukt og legger dem på bordene med verdighet.

Gratulerer med landbruksdagen

I 2015 feires ferien 11. oktober i Russland, og 17. november i Ukraina.

Hilsen eksempler

Og du kan gratulere alle arbeiderne på sin profesjonsdag som denne:

  • "Gratulerer med denne fantastiske datoen til alle arbeidstakere i landbruket og prosessindustrien. Takk for at du har prøvd så hardt for oss."
  • "Vennligst godta takknemlighet for denne dagen for å støtte arbeidet til industri og landbruk. Vår respekt for deg kjenner ingen grenser."
  • "Vi hjertelig gratulerer deg på dagen for arbeideren. Dette er virkelig din ferie, siden du ikke sparer tid og krefter, øker jordbruket. Vi ønsker deg en stor høst og et tilfredsstillende liv."

Historie av ferien

Landsbygdsarbeiderens dag feires årlig.økonomi. Gratulerer med hvert hjem. Men få mennesker vet hvor denne datoen kom fra. Offisielt opptrådte ferien 31. mai 1991. Det trådte i kraft på ordre fra statsoverhodet. Denne dagen var dedikert til de menneskene som brukte mye arbeid for å dyrke avlinger og mate folk. En slik aktivitet som landbruket har eksistert i flere årtusener. I hele perioden av eksistensen ble verktøyene for oppdrett og arbeidsforhold endret flere ganger. Russland har et ærverdig sted i produksjonen av landbruksprodukter. Det er flere næringer som tilhører denne klassen - dette er kornavlinger, grønnsaksdyrking og husdyrhold.

Siden 1999 har hendelsesdatoen blitt endret. Nå feires ferien hver andre søndag i oktober.

gratulerer med dagen for landbruk og prosessindustrien

I dag har denne aktiviteten ogsåstor verdi. Store mengder melk og kjøtt importeres til forskjellige byer og land. Siden 2010 begynte myndighetene å tildele store midler til utvikling av industrien. Hvert år mottas lønninger, bonuser og æresbevisninger på jordbruksdagen.

Landbrukets rolle i Russland

Siden antikken er landbruket vurdertviktig industri. Det påvirker direkte økonomien i Russland. Om lag ti prosent av det totale arealet av landet er okkupert av landbruksareal. Dessuten er de fleste av dem lokalisert i Central Volga-regionen, i Urals og Kaukasus. Hovedsakelig i Russland produserer avlinger som poteter, rødbeter, solsikke, gulrøtter og frokostblandinger. I tillegg utvikles produksjonen av kjøtt, melk og ull. Til tross for at enkelte industrielle komplekser faller fra hverandre, har det vært en fremgang i produksjonen av landbruksprodukter.

Gratulerer med oppdrett til kollegaer

Problemer med landbruket

Mens gratulerer med Happy DayLandbrukskollegaer diskuteres og alle problemene knyttet til denne produksjonen. Nedgangen i ytelsen av varer stammer fra forældede teknologiske verktøy. Konkurransen av industrien vokser på verdensmarkedet, noe som kan ha negativ innvirkning på Russlands økonomiske side. Som et resultat av dette, støtter statsoverhodet regelmessig landbruksproduksjonen.

Ferie tradisjoner

På dagen for landbruksarbeideren gratulererhøres ut over alt. Dette er en virkelig spesiell dag for alle som jobber på gårder og marker. Det er også feiret av arbeidsgivere av industriinstitusjoner. Ifølge den gamle tradisjonen, arrangerer alle som jobber på beitejord, møter og oppsummerer siste sesong. På bordet i hvert hus er avlingen de vokste. Om kvelden holdes høytidelige arrangementer og festlig stemning for dem. For de fleste blir denne datoen den første dagen når du kan slappe av etter lange arbeidsdager og spare på energi for den nye sesongen.

Gratulerer med oppdrettsdagen fra hodet

I dag er ferien også feiret imidt høst. Folk som bor i byen legger ingen betydning for det. Men i landsbyer og landsbyer fortsatt med denne dagen blir behandlet med stor respekt. Innbyggere arrangerer kvelder med sanger, danser og morsomme sammenkomster, hviler hardt med alle hjerter. Tematiske konkurranser holdes i store landsbyer.

  • evaluering: