SØK

Ledelsesrevolusjon. Konsekvensene

I dag er det vanskelig å tro at den økonomiskesystemet var ikke alltid basert på kapitalistiske prinsipper, for selv i Sovjetunionens epoke kunne dets økonomiske egenskaper spores. For eksempel kan de såkalte "ledere" som utøver kontroll over arbeidet med statseide foretak sammenlignes med toppledere som i dag leder selskaper. Forvaltningen av den øvre echelon som en spesiell klasse i samfunnet ble fremmet av ledelsesrevolusjonen, som kom til en epoke med store industrielle funn.

Det skal imidlertid bemerkes at når nevntBegrepet "ledelsesrevolusjon" bør tas i betraktning ikke bare de hendelsene som markerte fremveksten av toppledere, men også en rekke andre hendelser som påvirket utviklingen av moderne ledelse. Faktisk er disse sistnevnte hendelsene mer korrekt referert til som den femte ledelsesrevolusjonen, men noen ganger blir ordet "femte" utelatt for å forenkle terminologi.

Vi vil gjennomføre en kort utflukt til historie og sehvordan dannelsen av ledelsesklassen fant sted, og hvilke ledelsesrevolusjoner som eksisterte i ledelsen. Som et resultat av den første revolusjonen ble det først skrevet, som betydde at økonomisk virksomhet begynte å bli dokumentert, noe som tillot dem å bli analysert og registrert. Den andre revolusjonen, som også forekom i fjerne tider før vår tid, genererte det første settet av lover som regulerer handelsforhold, og gir dem konsistens og dermed forenkler beslutningsprosessen.

Den tredje revolusjonen styrket statens rolle iledelse. Som et resultat har institusjoner oppstått som er engasjert i planlegging og ledelse, og dette kan betraktes som et gjennombrudd for menneskeheten på vei til å bygge et forent økonomisk system. Etter det ble det ikke forandret noe, og den fjerde revolusjonen kom til oss sammen med middelalderens slutt og kapitalismens blomstring. Som et resultat blomstret det en entreprenørklasse, som ble kjernen i økonomien, samt kilden til alle sine prestasjoner og problemer. På den tiden tok entreprenørene selvstendig ledelsesbeslutninger.

Men som økonomer spåddeslik som Smith, dette kunne ikke fortsette i lang tid, så den femte lederrevolusjonen var heller ikke en revolusjon, men en evolusjonær utvikling av et allerede etablert økonomisk system. Som et resultat dannet det, som allerede nevnt, klassen av profesjonelle ledere.

På grunn av dette kunne entreprenører legge tilFungerer som et foretak, og slutter å spille en viktig rolle i utviklingen. Kapitalismen har således flyttet til fasen når eierens rolle har opphørt å være vesentlig i økonomiske prosesser. I dag, hvis eierne er helt utelukket fra det økonomiske systemet, mens de beholder andre finansieringskilder, vil den økonomiske modellen ikke lide på noen måte.

Visse fremskritt i denne retningen er alleredefinner sted. I dag spiller finansinstitusjoner en dominerende rolle i ledelsen, siden selskapets skjebne og utviklingsretningen i stor grad avhenger av deres beslutning, og selskapet har formen av en selvstyrende struktur. Hvis tidligere eierens inntekt var en prioritet, er det i dag selskapets fortjeneste, uansett hvordan det fordeles.

Så den femte lederrevolusjonenVesentlig endret verden, til tross for at det økonomiske systemet ikke formelt har endret seg, snakker vi fortsatt om kapitalisme. Faktisk har dets essens vært utsatt for store endringer.

  • evaluering: