SØK

Hva du trenger for å åpne en butikk: dokumenter og utstyr

Når du har bestemt deg for å gjøre ditt egetvirksomhet. Drømmen om å ha din egen butikk gir oss alltid håp for kommersiell suksess og realisering av planer. Når det kommer til grunn, oppstår spørsmålet om hva som trengs for å åpne en butikk, hvilke dokumenter og utstyr som trengs for at alt skal fungere skikkelig. Denne artikkelen vil bidra til å forstå slike detaljer.

hva du trenger for å åpne en butikk

Før du inngår en leieavtaleFor fremtiden for salgsavdelingen bør man tenke på om butikkens plassering er optimal med hensyn til oppmøte og tilstedeværelsen av målkonsernet. Selvfølgelig bør stedet være komfortabelt, romslig, med god belysning. Etter å ha løst disse spørsmålene, må du være tålmodig og utføre en viss rekke handlinger:

 • utstedelse tillatelser
 • vurdere å planlegge butikken i form av et elektronisk prosjekt som inkluderer alle aspekter av handlingsanleggets virksomhet;
 • gjøre mottak av ansatte til arbeid;
 • utføre arbeidstreningstrening;
 • plasser kommersielt utstyr til butikken, teknologi (datamaskiner, belysning);
 • installere programvare (regnskapssystem, antivirusprogramvare, etc.);
 • plasser CCTV, innbruddsalarmsystemer, brannslokkingsanlegg;
 • fylle butikken med varer til salgs;
 • plassere reklame tegn;
 • informere kjøpere om åpningen.
  butikkutstyr

Den nødvendige pakken med tillatelser avhenger av eierskapet til handelsorganisasjonen (LLC, CJSC, JSC), om stedet er leid eller kjøpt, og på aktivitetsnivå.

Det første du trenger for å åpne en butikk -Registrering med skattekontoret knyttet til plasseringen av den registrerte personen. I henhold til loven "På statlig registrering av juridiske personer" (artikkel 12), bør utøvende organ bli overlevert til:

 1. En erklæring om at registreringen var fullført i form utarbeidet av Russlands regjering med søkerens underskrift.
 2. En protokoll, kontrakt eller annet dokument som er en beslutning om å opprette en juridisk enhet.
 3. Konstitusjonelle handlinger av en juridisk enhet (notariserte kopier eller originaler).
 4. Handlingen bekrefter den juridiske statusen til en utenlandsk person, i form av et utdrag fra registeret over utenlandske juridiske personer.
 5. Kvittering for betaling av statlig plikt.

Den åttende artikkelen i denne loven informerer detat registreringen gis tid til fem virkedager (fra datoen for innlevering av data til registreringsmyndigheten). Varianter av å gi dokumentasjon er beskrevet i niende artikkelen.

Hvis du planlegger å jobbe i Moskva, så studerhva som trengs for å åpne en butikk, i dekretet fra Moskva regjering "På handelsregisteret i Moskva" datert 03/27/01: Alle organisasjoner av engroshandel og detaljhandel, offentlig catering må inngås i handelsregistret i Moskva og få et sertifikat. For denne prosedyren må du sende: En søknad om registrering i Handelsregistret (angi type handelsvirksomhet, handelsretning, produktsortiment eller liste over tjenester, område), en kopi av registreringsbevis, leieavtale eller eierskapserklæring og andre.

butikkutstyr for barnebutikk

Når produktspekteret er bestemt, trenger du detDet vil være nødvendig å gjennomføre sertifisering av varer i samsvar med loven i Russland "om sertifisering av produkter og tjenester". I tillegg må du besøke hygienepidemiologisk tilsyn og brannkontroll. Og det er ikke alt du trenger for å åpne en butikk. Utstyr igjen.

Butikkutstyr for barnebutikkmå ikke bare oppfylle alle sikkerhetsforhold, som stilles høye krav, men også harmonisk passer inn i designen av rommet. Hvis rommet er lite, er enkle hyller og tellere perfekt. For store områder, velg vegghylle. Åpne vinduer bør brukes slik at barn kan røre lekene og se på dem bedre. Dette øker salget betydelig.

 • evaluering: