SØK

Nivå av lønnsomhet

I dagens verden er det mange bedrifterog hvert år vokser deres antall raskt. Hovedformålet med enhver juridisk enhet (eller privat entreprenør) er å skaffe så mye profitt som mulig, mens kostnadene skal være minimal. Et slikt postulat er grunnlaget for utviklingen eller ytterligere utvidelse av produksjonsaktiviteten til enhver bedrift uten unntak.

For riktig organisering av deres forretningsbehovstudere økonomisk ytelse, nøye overvåke den økonomiske situasjonen, samt nøye og riktig planlegge produksjonsaktivitetene til bedriften din, bare dette vil være i stand til å maksimere fortjenesten. Nivået på lønnsomhet er en generell indikator for effektiv drift av et foretak, noe som reflekterer lønnsomheten i forhold til visse grunnleggende grunnleggende. Hvis inntekten kan dekke ikke bare kostnadene ved salg og produksjon, men også danner et overskudd, anses selskapet å være lønnsomt.

Basert på lønnsomhetsforholdstruktur, kan du vurdere sine økonomiske resultater, og til slutt effektivitet. De måler lønnsomheten til bedriften fra forskjellige posisjoner, og grupperes i henhold til interessene til deltakerne i markedsutvekslingen. Nivået på lønnsomhet refererer til slike indikatorer og gjenspeiler arbeidet i alle aspekter av bedriften. Det er fire hovedgrupper av typer indikatorer for vellykket aktivitet - lønnsomheten av eiendeler og produksjonsmidler, lønnsomheten til bedriften og produktene.

Å analysere lønnsomhet er enkeltavgjøre hvilken type aktivitet som gir størst inntekt, og omvendt som fremkaller tap. I den moderne verden er en slik definisjon ekstremt viktig, fordi den finansielle stabiliteten til en juridisk enhet er avhengig av konsentrasjon og spesialisering av produksjonen.

Den høyeste kvaliteten og generaliseringsindikatorenVirksomhetseffektivitet betraktes som lønnsomhet av produksjonen. Denne indikatoren måler størrelsen på faste og omløpsmidler med det overskudd som oppnås med hjelpen. Disse midlene kalles prisen, jo lavere en slik pris, desto større er effekten på virksomheten. For å beregne nivået på lønnsomhet i produksjonen, kan du bruke en enkel formel - dele fortjenesten til PC med summen av alle kostnader til anleggsmidler og anleggsmidler.
Urp = Pc / (OS + P)
Hvor PQ er mengden overskudd, er OS mengden arbeidskapital, og OF er mengden anleggsmidler.

Fra denne formelen blir det klart atdens vekstfaktor. Høy fortjeneste støttes av lave kostnader for anleggsmidler og arbeidskapital, og effektiviteten i arbeidet deres. Som et resultat, maksimal lønnsomhet, og dermed den økonomiske effektiviteten av bedriften.

Hvor lønnsomt og effektivt er bedriften?operasjonelle aktiviteter, viser lønnsomheten av salget. Beregner nivået på lønnsomhet av salget i henhold til følgende formel: forholdet mellom driftsresultatet på bedriftens PC med inntekter fra salg av produkter
RCH = PCH / V * 100%
Hvor RF er lønnsomheten av salget er netto, og PCh er overskuddet i bedriftsnettverket.

Lønnsomhetsnivå er en av de beste.mekanismer for å bestemme økonomi, investering og driftseffektivitet av produksjonen. Det bidrar til å finne ut selskapets fortjeneste fra hver rubel investert i eiendeler. I løpet av møtet er det enkelt å finne svar på alle spørsmål om hovedaktiviteten til selskapet, enten det er produksjon eller salg av varer eller tjenester og arbeid.

I den moderne verden uten å klargjøre dette viktigstekoeffisient er det umulig å identifisere den virkelige økonomiske tilstanden til enhver bedrift og effektiviteten av hovedproduktdelene. Derfor må du vite hvordan du bestemmer alle økonomiske indikatorer for å danne en korrekt oppfatning av sitt arbeid.

  • evaluering: