SØK

Forgasser DAAZ-4178: spesifikasjoner og justeringer

I over 100 år har forgasser vært brukt påde fleste bensinbiler. Operasjonen av denne enheten er å forberede en blanding av luft og bensindamp, som vil falle inn i forbrenningskamrene. Vurder hvordan forgasser DAAZ-4178, lære spesifikasjonene og lære å regulere sitt arbeid.

DAAZ for UAZ og Volga biler

Mange eiere av biler UAZ, så vel som"Volga" med 402. motoren er interessert i valg av forgasser for sine biler. Hvis du analyserer alle eksisterende løsninger på markedet, er enhetene fra Dmitrov-aggregatets anlegg best egnet for disse motorene.

daaz forgasser 4178

Forgasser DAAZ-4178 blant bilister regnes som en veldig populær modell. Det gjør det mulig å forbedre dynamikken til motoren betydelig, og hvis den er riktig justert, fører det til redusert drivstofforbruk.

Forgasserenhet

Disse enhetene er laget for matlagingHøykvalitets brennbar blanding. Enheten strømmer deretter inn i forbrenningskamrene. Forholdet mellom drivstoff i blandingen er direkte proporsjonal med mengden luft som passerer gjennom enheten.

Herskeren 4178 er et to-kammeremulsjonssystemer. Generelt har hele serien, inkludert DAAZ-4178-1107010-30-karburatoren, samme enhet. I disse karburatorene brukte alle effektive og velprøvde teknologier. Her kan vi merke tilstedeværelsen av et mer balansert flytekammer, et system med sekventiell åpning av ventiler og andre teknologier.

Enheten er samlet fra standard noder ogenheter og praktisk talt ikke avvike fra andre design. Forgasseren består av en hoveddoseringstank, et ikke-lastesystem, forbigående systemer, en pumpe, en econostat og en tomgangshastighetsregulator.

Forgasser DAAZ-4178 - tekniske spesifikasjoner

Vurder formålet med hvert av hovedsystemene.denne enheten. Denne modellen er valgt av mange bilister. Modeller med indeks 30 og 40 er egnet for Volga og UAZ. Eierne av disse maskinene snakker godt om slike enheter. De har brede muligheter for tilpasning, så vel som nesten problemfri.

Hoveddoseringssystem

Dette systemet er utformet for å forsyne det nødvendigemengden drivstoffblanding ved forskjellige driftsmoduser på motoren. Hun er i stand til å jobbe med alle moduser bortsett fra tomgang. Ved middels motorbelastning må således doseringssystemet gi en magert brennstoffblanding med konstant sammensetning.

Hvis vi vurderer den enkleste enhetenforgasseren, og se da på hva DAAZ-4178-karburatoren har tekniske egenskaper, i den enkleste designen, når gassventilen åpner, passerer luften langsommere enn drivstoff forbruker, som kommer inn i kammeret fra forstøveren. Således blir blandingen anriket. For å forhindre at blandingen blir for rik, har ingeniører forutsatt muligheten for å kompensere forholdet mellom drivstoffblandingen og luftforholdet. Mengden og volumet av luft kan justeres ved hjelp av gassventiler. I karburator-enheter er slike gjenvinningsprosesser et doseringssystem.

I de fleste modeller fra DAAz er disse metodeneKompensasjon av sammensetningen av drivstoffblandingen er basert på luftbremsing. Så brennstoffet kommer inn, og sprøytes deretter ikke fra flottørkamrene, men gjennom en spesiell emulsjonskanal. Dette er et spesielt rør. I rørets vegger er det spesielle teknologiske hull. De bidrar til utslipp av luft som kommer fra toppen av strålen. Der, i denne kanalen, foregår blandingsprosessen, og selve blandingen kan gå ut fra disse teknologiske åpningene.

Som gasspjeldet åpnerdemper, øker vakuumet og volumet av blandingen. Øk også mengden drivstoff som passerer gjennom dysene, og mengden luft. Mengden luft er helt proporsjonal med drivstoffmengden. Så kompensasjon er gitt.

justering forgasser daaz 4178 1107010

Kort sagt, SDS opprettermotor alle forholdene for arbeid på små, mellomstore og høye laster og moduser. Denne forgaseren DAAZ-4178-1107010-30 gir motoren stabil kraft og drift i alle mulige driftsformer.

Design og prinsipp for drift av CXH

For motoren tomgang ved minimumshastighetbare et meget lite volumblanding er nødvendig. Under slike forhold er det en helt lukket gasspjeld. Men nivået av sjeldnere i diffusoren er nå ikke nok til å kjøre SDS.

Det er bare for denne karburatoren DAAZ-4178-30har i sin utforming et tomgangssystem. Dens oppgave er å forberede en slik blanding, som gjør det mulig å sikre stabil drift av motoren med ventilen helt lukket.

Kanaler i systemet kombinerer et spesielt hulrom forgasspjeld og toppkamre. Når motoren er tomgang, opprettes et tilstrekkelig høyt vakuum under klaffen. Når det er utsatt for drivstoffet, kommer det fra kanalen for emulsjonen i kanalen i systemet XX. Forholdet mellom brensel og luft i blandingen avhenger av evnen til strålene.

Da blir blandingen for gasspjeldene, hvor dablandet med luft. For å gjøre dette er det et teknologisk gap mellom klaffen og veggene i kammeret. Denne klaring kan justeres med en skrue som er montert på klaffhåndtaket. Dette er en mengdeskrue, med hjelp av hvilken forgaseren DAAZ-4178-1107010 er justert.

Mengden blanding som går gjennom kanalen iGassplaten kan justeres ved hjelp av en spesialskrue med en konusmunnstykke. Denne skruen er ansvarlig for å justere kvaliteten på blandingen. Hvis du vri det, reduserer dette kanalens tverrsnitt.

Hvis gasspaken vil åpne merglatt, så øker mengden luft betydelig, men volumet av drivstoff forblir det samme som det var. HDS kommer fremdeles ikke inn i denne prosessen på grunn av mangel på fortynning. Resultatet av dette er en mager blanding og feil i motoren.

Daaz-karburator 4178 1107010 30

For en jevnere overgang fra tomgang tilmedium modus forgasseren DAAZ-4178-1107010-40 utstyrt med et spesielt overgangssystem. Den forbinder med kanalene til kanalene som er ansvarlige for tomgang. Det er et spesielt hull her, som er laget på en slik måte at den etter åpning av klaffen faller inn i sone med maksimal vakuum. Denne kanalen mottar også litt blanding inn i kamrene. På grunn av denne skarpe overgangen mellom driftsmodusene til motoren er fraværende.

Ved tomgang når klaffen er fullstendigLukket, luft tilsettes til blandingen. Sammensetningen kompenseres av tilstedeværelsen av stråler Hvis du strammer skruen, som er ansvarlig for mengden av blandingen, åpnes klaffen. Spalten mellom klaffen og kammeret øker, mengden luft minker. Samtidig øker krumtaksrevolusjonene. Hvis du skru av skruen, vil frekvensen avta. På en enhet som forgasseren DAAZ-4178 utføres justeringen ved hjelp av rotasjon av justeringsskruene.

Acceleratorpumpe

GDS forgasseren er designet for å giJevn drift bare med en jevn prosess for å åpne ventilen. Hvis du åpner den mer plutselig, blir formasjonsprosessen forstyrret. For å unngå feil, har designen en spesiell pumpe. Det gir deg mulighet til å berikke drivstoffblandingen midlertidig, hvis gassventilen åpner seg bratt.

starter

Ved start av motor dreier motorvekselenlave omdreininger. I innløpskammeret er det tilstrekkelig lavt vakuum, og drivstoffet fordamper svært dårlig. Også, hvis motoren er kald, kondenseres brennstoffdampene i inntakskanalen.

For å gjøre oppstartsprosessen mer stabil, er det nødvendig at DAAZ-4178-40 forgasser forbereder en rikere blanding. Så er choke lukket og gasspjeldet åpnes.

For å lette motorens startprosess er karburatorene utstyrt med en spesiell startinnretning. Ved operasjonsprinsippet er det en spjeld, samt en automatisk enhet som åpner den.

Ekonostat

Denne enheten er laget forarbeid med maksimal belastning for ytterligere å berikke blandingen. Dette er en sprøyter som er installert øverst i blandekammeret. Drivstoffet i ekonostaten leveres via kanalen der drivstoffstrålen er installert.

Power Mode Economizer

For at motoren skal kunne produsere maksimal effekt, må blandingen være veldig rik.

daaz forgasser 4178 1107010 40

For å lage mat, forgasserenDAAZ-4178-1107010 og alle andre modeller er utstyrt med en såkalt economizer. Dette systemet gir deg mulighet til å gi en ekstra mengde drivstoff som kommer inn i dysen. Men samtidig går det ikke gjennom hovedstrålen. En spesiell stasjon brukes til å slå på økonomen.

Forgaseren DAAZ-4178 på UAZ

Denne designen er mer komplisert, i motsetning tilfabrikkforgasser. Dette er også en to-kammer-emulsjonstype karburator. Den er preget av tilstedeværelsen av et forbedret og mer balansert flytekammer. For at blandingen skal ha en høyere kvalitet, skaper designerne en bedre kanal med en swirler.

Stabil drift av motoren ved oppstart og belastningher tillater å gi GDS. Den avanserte CXX opprettholder en mer stabil motoroperasjon ved lavest mulig veivakselhastighet. Denne forgaseren DAAZ-4178-1107010-40 gir en jevnere overgang fra tomgang til last.

installasjon

Å selvinstallere denne designenPå UAZ er det ikke nødvendig med komplisert omarbeid. For installasjonen vil det imidlertid trenge en tykkere pakning fra den 126. karburatoren. Hvis du skal utføre installasjonen uten å legge det, er det fare for å ødelegge en pumpe.

montering

Slik monterer du forgasseren DAAZ-4178-1107010 påUAZ bil? Først må du demontere luftfilteret og huset. Deretter fjernet bemanningsenheten. For å gjøre dette, skru skruene av samleren og erstatt dem med nye og korte. Elektriske ventiler er fjernet, og i stedet for deres inklusjonsrelé er montert. Deretter sett den nye forgasser i stedet for den gamle. Før dette, må du sette to pakninger. Nå må montering kobles til fordelingsmonteringen med en slange. Så er det på tide å gå videre til installasjonen av ledig energikontrollkrets.

daaz karburator 4178 justering

Og i siste trinn utføres justeringen av forgaseren DAAZ-4178-1107010. Så, ved hjelp av spesialskruer kan du oppnå optimal motorytelse.

Hvordan justere forgasseren?

Selv om utformingen av DAAZ-4178 er litt forskjellig fra andre modeller av Dmitrov-fabrikken, vil justeringen ikke føre til noen problemer for noen.

daaz karburator 4178 spesifikasjoner

For å tune forgasseren,Du må bruke justeringsskruene som er ansvarlige for kvaliteten og mengden av drivstoffblandingen. Så du kan justere modusen for motoren i tomgang. Ofte er hvilemodus ustabile, og uten de nødvendige innstillingene vil maskinen ikke gå.

Mekanisk innstilling

Deretter justerer vi forgaseren DAAZ-4178. Kalibreringsprosessen er noen enkle trinn. Først må du varme opp strømmen. Skrue, ansvarlig for kvaliteten på blandingen på forgasseren, må skrues nesten helt, og deretter stramme om 2,5 omdreininger.

Skruen er ansvarlig for mengden drivstoffblanding,nødvendig for å sette momentumet. For å gjøre dette, drei skruen til momentet er ca 850-950. Videre, med samme kvalitetsskrue, finner vi den høyeste omdreining, så med en annen justeringsskrue returnerer vi 900 omdreininger igjen. Disse tiltakene må gjentas inntil rotasjonen av kvalitetsskruen øker vevakselrotasjonen.

daaz-karburator 4178 1107010

Hvis rotasjonshastigheten begynner å falle, har du funnet en overgang fra en rikere til magert blanding. Det gjenstår bare å stramme skruekvaliteten og la det være på dette punktet.

Nå kan du ikke lenger berøre forgasserenDaaz-4178. Justeringen er fullført. Men dette er slik, hvis overgangen fra maksimal omdreining til tomgang var normal, med et sterkt trykk på akseleratoren. Hvis dette ikke er tilfelle, må du sakte rotere kvalitetsskruen.

Så vi fant ut hvilke tekniske egenskaper DAAZ-4178 karburator har.

  • evaluering: